Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

XI. evropská noc pro netopýry v Moravském krasu


Ivana Hrabinová, č. 6/2007, s. 32

První den měsíce září 2007 se v Moravském krasu konal již XI. ročník Evropské noci pro netopýry. Tradiční místo v areálu Sloupské jeskyně bylo letos vystřídáno jeskyní Balcarka, kde se akce konala poprvé. Pro návštěvníky, kterých se sešlo rekordních téměř 450, byl připraven zajímavý program, jehož součástí byla prohlídka jeskyně Balcarka, kde se některým poštěstilo zahlédnout letící netopýry. V prostorách jeskyně se též uskutečnila přednáška dr. Jana Zukala z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, který návštěvníky seznámil s biologií netopýrů, jejich výzkumem a jak může k ochraně netopýrů přispět veřejnost.

Venku před jeskyní pak bylo možné si prohlédnout živé netopýry zblízka. K vidění zde byly jak běžné druhy, jako např. netopýr velký či ušatý, tak i vzácnější, jako např. netopýr pestrý. Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ukázky sedmi druhů našich netopýrů provázel poutavým výkladem zajímavostí z jejich života a také informacemi, jak jednotlivé druhy od sebe rozeznáme a kde je můžeme spatřit. Děti se na příkladu netopýra pestrého naučily rozeznávat rozdíly mezi samicemi a samci netopýrů. Kromě odborného výkladu docent Řehák vyvrátil řadu mýtů o netopýrech, např. o vplétání netopýrů do vlasů, a poukázal na skutečnost, že v některých kulturách (např. v Číně) jsou netopýři posvátní.

Akci pořádala ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut a Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů, Správou jeskyní ČR, Nadací Veronica a Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras.

Ivana Hrabinová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu