Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

XI. evropská noc pro netopýry v Moravském krasu


Ivana Hrabinová, č. 6/2007, s. 32

První den měsíce září 2007 se v Moravském krasu konal již XI. ročník Evropské noci pro netopýry. Tradiční místo v areálu Sloupské jeskyně bylo letos vystřídáno jeskyní Balcarka, kde se akce konala poprvé. Pro návštěvníky, kterých se sešlo rekordních téměř 450, byl připraven zajímavý program, jehož součástí byla prohlídka jeskyně Balcarka, kde se některým poštěstilo zahlédnout letící netopýry. V prostorách jeskyně se též uskutečnila přednáška dr. Jana Zukala z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, který návštěvníky seznámil s biologií netopýrů, jejich výzkumem a jak může k ochraně netopýrů přispět veřejnost.

Venku před jeskyní pak bylo možné si prohlédnout živé netopýry zblízka. K vidění zde byly jak běžné druhy, jako např. netopýr velký či ušatý, tak i vzácnější, jako např. netopýr pestrý. Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ukázky sedmi druhů našich netopýrů provázel poutavým výkladem zajímavostí z jejich života a také informacemi, jak jednotlivé druhy od sebe rozeznáme a kde je můžeme spatřit. Děti se na příkladu netopýra pestrého naučily rozeznávat rozdíly mezi samicemi a samci netopýrů. Kromě odborného výkladu docent Řehák vyvrátil řadu mýtů o netopýrech, např. o vplétání netopýrů do vlasů, a poukázal na skutečnost, že v některých kulturách (např. v Číně) jsou netopýři posvátní.

Akci pořádala ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut a Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů, Správou jeskyní ČR, Nadací Veronica a Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras.

Ivana Hrabinová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu