Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

XI. evropská noc pro netopýry v Moravském krasu


Ivana Hrabinová, č. 6/2007, s. 32

První den měsíce září 2007 se v Moravském krasu konal již XI. ročník Evropské noci pro netopýry. Tradiční místo v areálu Sloupské jeskyně bylo letos vystřídáno jeskyní Balcarka, kde se akce konala poprvé. Pro návštěvníky, kterých se sešlo rekordních téměř 450, byl připraven zajímavý program, jehož součástí byla prohlídka jeskyně Balcarka, kde se některým poštěstilo zahlédnout letící netopýry. V prostorách jeskyně se též uskutečnila přednáška dr. Jana Zukala z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, který návštěvníky seznámil s biologií netopýrů, jejich výzkumem a jak může k ochraně netopýrů přispět veřejnost.

Venku před jeskyní pak bylo možné si prohlédnout živé netopýry zblízka. K vidění zde byly jak běžné druhy, jako např. netopýr velký či ušatý, tak i vzácnější, jako např. netopýr pestrý. Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ukázky sedmi druhů našich netopýrů provázel poutavým výkladem zajímavostí z jejich života a také informacemi, jak jednotlivé druhy od sebe rozeznáme a kde je můžeme spatřit. Děti se na příkladu netopýra pestrého naučily rozeznávat rozdíly mezi samicemi a samci netopýrů. Kromě odborného výkladu docent Řehák vyvrátil řadu mýtů o netopýrech, např. o vplétání netopýrů do vlasů, a poukázal na skutečnost, že v některých kulturách (např. v Číně) jsou netopýři posvátní.

Akci pořádala ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut a Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů, Správou jeskyní ČR, Nadací Veronica a Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras.

Ivana Hrabinová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu