Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Soutěž vyhrála výsadba stromů a komponovaná krajina


Hana Chalupská, č. 6/2007, s. 32

Letošní již pátý ročník soutěže studentských prací zaměřených na životní prostředí v Jihomoravském kraji vyhrála v kategorii prací bakalářských Bc. Magdalena Pazderová, studentka olomoucké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V bakalářské práci navrhla výsadby původních dřevin, keřů a ovocných stromů regionálních odrůd ve své rodné obci Újezd. Navíc získala i finance na výsadby od Nadace Partnerství a sehnala sazenice a ochotné lidi z obce, kteří stromy a keře vysadili.

První cenu v kategorii prací diplomových získala absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Ing. Lenka Kulišťáková s prací Krajinářská studie komponované krajiny Mikulovska - Falkensteinska.

Finanční a věcné odměny nejlepším studentům a studentkám předal 21. listopadu 2007 hejtman Jihomoravského kraje. Soutěž organizuje pro Jihomoravský kraj Ekologický institut Veronica a jako každý rok byla konference k vyhlášení výsledků zahájena přípitkem hostětínským moštem.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu