Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Soutěž vyhrála výsadba stromů a komponovaná krajina


Hana Chalupská, č. 6/2007, s. 32

Letošní již pátý ročník soutěže studentských prací zaměřených na životní prostředí v Jihomoravském kraji vyhrála v kategorii prací bakalářských Bc. Magdalena Pazderová, studentka olomoucké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V bakalářské práci navrhla výsadby původních dřevin, keřů a ovocných stromů regionálních odrůd ve své rodné obci Újezd. Navíc získala i finance na výsadby od Nadace Partnerství a sehnala sazenice a ochotné lidi z obce, kteří stromy a keře vysadili.

První cenu v kategorii prací diplomových získala absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Ing. Lenka Kulišťáková s prací Krajinářská studie komponované krajiny Mikulovska - Falkensteinska.

Finanční a věcné odměny nejlepším studentům a studentkám předal 21. listopadu 2007 hejtman Jihomoravského kraje. Soutěž organizuje pro Jihomoravský kraj Ekologický institut Veronica a jako každý rok byla konference k vyhlášení výsledků zahájena přípitkem hostětínským moštem.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu