Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Soutěž vyhrála výsadba stromů a komponovaná krajina


Hana Chalupská, č. 6/2007, s. 32

Letošní již pátý ročník soutěže studentských prací zaměřených na životní prostředí v Jihomoravském kraji vyhrála v kategorii prací bakalářských Bc. Magdalena Pazderová, studentka olomoucké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V bakalářské práci navrhla výsadby původních dřevin, keřů a ovocných stromů regionálních odrůd ve své rodné obci Újezd. Navíc získala i finance na výsadby od Nadace Partnerství a sehnala sazenice a ochotné lidi z obce, kteří stromy a keře vysadili.

První cenu v kategorii prací diplomových získala absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Ing. Lenka Kulišťáková s prací Krajinářská studie komponované krajiny Mikulovska - Falkensteinska.

Finanční a věcné odměny nejlepším studentům a studentkám předal 21. listopadu 2007 hejtman Jihomoravského kraje. Soutěž organizuje pro Jihomoravský kraj Ekologický institut Veronica a jako každý rok byla konference k vyhlášení výsledků zahájena přípitkem hostětínským moštem.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu