Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Soutěž vyhrála výsadba stromů a komponovaná krajina


Hana Chalupská, č. 6/2007, s. 32

Letošní již pátý ročník soutěže studentských prací zaměřených na životní prostředí v Jihomoravském kraji vyhrála v kategorii prací bakalářských Bc. Magdalena Pazderová, studentka olomoucké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V bakalářské práci navrhla výsadby původních dřevin, keřů a ovocných stromů regionálních odrůd ve své rodné obci Újezd. Navíc získala i finance na výsadby od Nadace Partnerství a sehnala sazenice a ochotné lidi z obce, kteří stromy a keře vysadili.

První cenu v kategorii prací diplomových získala absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Ing. Lenka Kulišťáková s prací Krajinářská studie komponované krajiny Mikulovska - Falkensteinska.

Finanční a věcné odměny nejlepším studentům a studentkám předal 21. listopadu 2007 hejtman Jihomoravského kraje. Soutěž organizuje pro Jihomoravský kraj Ekologický institut Veronica a jako každý rok byla konference k vyhlášení výsledků zahájena přípitkem hostětínským moštem.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu