Čtení na tyto dny

Návštěva ze souhvězdí višně

Nad ránem s bouřkou přistály
i ty nezralé
Zářily
jako vltavíny
s křišťálovou peckou uvnitř

Scifisté samozřejmě spali
jako když je
do hvězd hodí
my jsme samozřejmě spali
jako když nás
do hvězd hodí
a hvězdy samozřejmě spaly
jako když je
do lidí hodí

Tak byla budoucnost
zase jen ve hvězdách
a lidech

(Jiřina Salaquardová) 

 

Diplom pro trilaterální ramsarskou lokalitu „Niva na soutoku Morava–Dyje–Dunaj“


Mojmír Vlašín, č. 6/2007, s. 33

Nevládní organizace Daphne, Distelverein a Veronica a příslušná ministerstva České, Slovenské a Rakouské republiky založily trojstrannou ramsarskou platformu. Na osmém zasedání této organizace 15. listopadu 2007 v Bratislavě došlo ke slavnostnímu vyhlášení trilaterální ramsarské lokality na území všech tří států o celkové rozloze 55 380 ha spojenému s udělením diplomu. O vyhlášení mezinárodního mokřadu usilovaly uvedené nevládní organizace za spolupráce WWF International už od roku 1993. Diplomy předala zástupkyně mezinárodního ramsarského výboru Alexia Dufour ze Švýcarska.

Řeky Morava a Dyje tvoří hranici mezi Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem. Spolu se svými záplavovými oblastmi představují neobyčejnou hodnotu nejen díky přírodní rozmanitosti, ale mají i významný vědecký, rekreační a vzdělávací potenciál. Toto území bylo zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou úmluvou a je na seznamu území sítě Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu) ve všech třech zemích.

I přesto čelí v současnosti plánům nepřiměřeného rozvoje, které navrhují zařazení řeky Moravy do vodní cesty kanál Dunaj-Odra-Labe, hrozí zde výstavba čtyř mostů spolu s cestní sítí mezi rakouskou a slovenskou stranou, či znovuotevření otázky vodního díla Wolfsthal. Ochránci přírody zdůrazňují, že navrhované investiční projekty povedou ke snížení přírodní hodnoty území, změně vodního režimu, ztrátě druhové rozmanitosti a k nevratným ekologickým změnám. Kromě toho plánované stavby zničí rekreační možnosti pro místní obyvatele i návštěvníky.

Od společné ochrany si účastníci slavnostního aktu slibují nejen větší prestiž tohoto významného území, ale i sjednocení ochranných podmínek. Tak například zlepšení ochranných podmínek pro ryby v Rakousku či lepší péči o lesní biotopy v Česku.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu