Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Diplom pro trilaterální ramsarskou lokalitu „Niva na soutoku Morava–Dyje–Dunaj“


Mojmír Vlašín, č. 6/2007, s. 33

Nevládní organizace Daphne, Distelverein a Veronica a příslušná ministerstva České, Slovenské a Rakouské republiky založily trojstrannou ramsarskou platformu. Na osmém zasedání této organizace 15. listopadu 2007 v Bratislavě došlo ke slavnostnímu vyhlášení trilaterální ramsarské lokality na území všech tří států o celkové rozloze 55 380 ha spojenému s udělením diplomu. O vyhlášení mezinárodního mokřadu usilovaly uvedené nevládní organizace za spolupráce WWF International už od roku 1993. Diplomy předala zástupkyně mezinárodního ramsarského výboru Alexia Dufour ze Švýcarska.

Řeky Morava a Dyje tvoří hranici mezi Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem. Spolu se svými záplavovými oblastmi představují neobyčejnou hodnotu nejen díky přírodní rozmanitosti, ale mají i významný vědecký, rekreační a vzdělávací potenciál. Toto území bylo zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou úmluvou a je na seznamu území sítě Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu) ve všech třech zemích.

I přesto čelí v současnosti plánům nepřiměřeného rozvoje, které navrhují zařazení řeky Moravy do vodní cesty kanál Dunaj-Odra-Labe, hrozí zde výstavba čtyř mostů spolu s cestní sítí mezi rakouskou a slovenskou stranou, či znovuotevření otázky vodního díla Wolfsthal. Ochránci přírody zdůrazňují, že navrhované investiční projekty povedou ke snížení přírodní hodnoty území, změně vodního režimu, ztrátě druhové rozmanitosti a k nevratným ekologickým změnám. Kromě toho plánované stavby zničí rekreační možnosti pro místní obyvatele i návštěvníky.

Od společné ochrany si účastníci slavnostního aktu slibují nejen větší prestiž tohoto významného území, ale i sjednocení ochranných podmínek. Tak například zlepšení ochranných podmínek pro ryby v Rakousku či lepší péči o lesní biotopy v Česku.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu