Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Ústecký kraj potvrdil limity těžby uhlí


č. 6/2007, s. 33

Místní lidé a ekologické organizace přivítali hlasování ústeckého krajského zastupitelstva na začátku listopadu, které respektuje územní limity těžby uhlí.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na začátku listopadu schválilo oficiální zadání tzv. zásad územního rozvoje - důležitého dokumentu, který bude krajskou obdobou územního plánu. Zadání zajistí ochranu měst a obcí před dalším rozšiřováním uhelných dolů. Podle zákona musí zásady územního rozvoje převzít všechny platné body dosavadního územního plánu.

Místní lidé v Horním Jiřetíně a Černicích tak dostali další silnou záruku, že se nebudou muset stěhovat kvůli těžbě uhlí. Zásady územního rozvoje totiž budou závazné pro úřady i důlní společnosti.

Vláda musí respektovat názor dotčené obce i kraje a odepsat zásoby uhlí pod obcemi, řekly zainteresované ekologické organizace (Hnutí Duha, Greenpeace, občanské sdružení Kořeny) a zástupci místních lidí.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu