Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Lyžařské vleky v CHKO


Jaromír Kosejk, č. 3/2006, s. 8-9

Po vzniku chráněné krajinné oblasti Český les v loňském roce je v současné době v České republice 24 CHKO. Některé jsou vyhlášeny v horách, jiné na vrchovinách či pahorkatinách, v krasových oblastech, oblastech skalních měst či rybníkářských soustav, další např. v nížinách podél vodních toků. Jejich mozaika je značně pestrá a v každé oblasti se nacházejí cenné partie přírody a krajiny. Ty lákají k rozvoji turistiky a různorodému sportovnímu vyžití. Jedním ze sportů, pro které jsou v řadě CHKO vhodné podmínky, patří lyžování a snowboarding. Tyto aktivity jsou spojeny s budováním běžeckých a sjezdových tratí a s výstavbou lyžařských vleků a lanovek.

V CHKO se celkem nachází zhruba 380 lyžařských vleků. Do tohoto počtu jsou zahrnuty vleky ve velkých horských areálech, malé dětské vleky na loukách i různé výtahy u podnikových chalup a horských chat či zařízení, která provozují jednotlivé obce. Některé z malých výtahů jsou z velké části odmontovatelné a na svah se umisťují pouze na zimu. Navíc se další zařízení nacházejí v těsné blízkosti hranic CHKO.

Nejvíce lyžařských vleků je v Beskydech, zhruba 130, dále pak v Jeseníkách 80, Jizerských horách 67, Orlických horách 33, Bílých Karpatech 22, Žďárských vrších 13, Lužických horách 12 a Broumovsku 8. V Blanském lese, Českém lese, Českém ráji, Českém středohoří, Slavkovském lese a Železných horách se nalézá několik vleků různých délek. V řadě CHKO, i u kterých by se to nečekalo, se nalézá alespoň jeden lyžařský vlek. Např. na Blaníku, Křivoklátsku či v Moravském krasu. Jde o malá max. 200 m dlouhá zařízení. V Českém krasu a na Kokořínsku se v minulosti vlek také nalézal, v současné době jsou však oba nefunkční. Na Kokořínsku projevili majitelé předběžný zájem o jeho obnovu. Lyžařské vleky funkční či nefunkční se z CHKO nevyskytují pouze v Labských pískovcích, Litovelském Pomoraví, Pálavě, Poodří a Třeboňsku. Celková délka lyžařských vleků v CHKO je více než 130 km. Největší délka je v Beskydech, více než 40 km, dále v Jeseníkách zhruba 30 km, Jizerských horách 23 km a Orlických horách 11 km.

Na území CHKO se nachází také devět lanovek. Po třech v Beskydech a Jeseníkách, dvě v Jizerských horách a jedna kabinová ve Slavkovském lese. Jejich délka je 9,6 km. Dvě lanovky se letos staví v Orlických horách, dohromady o délce 2 km a jedna v Lužických horách, dlouhá 580 m, všechny jako náhrada za vlek.

Po roce 1990 bylo nově postaveno zhruba 55 vleků. Další zařízení jsou vedena v územních plánech a počítá se s jejich výstavbou (kromě horských CHKO např. Bílé Karpaty či Žďárské vrchy). Zhruba u 55 vleků došlo během tohoto období k jejich přestavbě, která spočívala v rekonstrukci zařízení, v některých případech také zvýšení přepravní kapacity či prodloužení vleku. V několika případech byl stávající vlek nahrazen sedačkovou lanovkou.

Kromě výstavby nových zařízení a rekonstrukcí stávajících dochází také k budování umělého zasněžování, nočního osvětlení a k dalšímu rozšiřování nabídky středisek. Záměry výstavby nových vleků, rozšiřování stávajících areálů, výstavby systémů umělého zasněžování a dalších doprovodných zařízení jsou však větší, než je samotná realizace. Některé stavby nemohou být povoleny, protože by jejich realizací došlo k výraznému narušení přírody a krajiny, další se musí náležitě upravit. Správy CHKO vždy hledají při povolování jednotlivých záměrů taková řešení, která jsou z hlediska životního prostředí přijatelná, aby jejich realizací nedocházelo k ničení přírody a krajiny a cenné hodnoty území zůstaly zachovány i do budoucnosti.


Mgr. Jaromír Kosejk - vedoucí oddělení ochrany krajiny AOPK ČR, Praha

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu