Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Místo strany Zelených


Miroslav Kundrata, č. 3/2006, s. 30

Potěšil mě nedávný postesk komunistického politika, že česká strana Zelených směřuje napravo od politického spektra, místo aby se držela svých levicověji orientovaných vzorů v Německu. Nemůže být lepší reklamy pro nové vedení Martina Bursíka. Nejblíže mu je strana Zelených v Lucembursku, kde v posledních volbách přesáhla 10 % hlasů.

Podle mého názoru je levicová až anarchistická minulost ekologicky orientovaných stran jen krátkodobým historickým excesem. Většina hodnot, na nichž musí být založena politika strany Zelených, je totiž z podstaty konzervativní. Ať už jde o ochranu přírody, ohled na zachování zdrojů pro budoucí generace, úctu k přírodnímu a kulturnímu dědictví nebo upřednostňování decentralizovaných systémů zásobování energií či potravinami.

Moderní na Zelených je přesvědčení, že je nutné urychleně zavádět nové technologie, které pomohou eliminovat některé globální ekologické hrozby. Tam, kde tzv. liberální ekonomika zůstává konzervativní a neschopná změny, protože "trh si o změnu ještě dost silně neříká a současné technologie ještě dost vydělávají, i když škodí", přicházejí Zelení s vůlí tyto změny prosadit. Kombinace inteligentních řešení a konzervativních hodnot nepochybně osloví více než 5 % voličů. Doufejme jen, že Martin Bursík dokáže ukočírovat nesourodá očekávání, která v nezralé struktuře české strany Zelených stále kvasí.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu