Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Místo strany Zelených


Miroslav Kundrata, č. 3/2006, s. 30

Potěšil mě nedávný postesk komunistického politika, že česká strana Zelených směřuje napravo od politického spektra, místo aby se držela svých levicověji orientovaných vzorů v Německu. Nemůže být lepší reklamy pro nové vedení Martina Bursíka. Nejblíže mu je strana Zelených v Lucembursku, kde v posledních volbách přesáhla 10 % hlasů.

Podle mého názoru je levicová až anarchistická minulost ekologicky orientovaných stran jen krátkodobým historickým excesem. Většina hodnot, na nichž musí být založena politika strany Zelených, je totiž z podstaty konzervativní. Ať už jde o ochranu přírody, ohled na zachování zdrojů pro budoucí generace, úctu k přírodnímu a kulturnímu dědictví nebo upřednostňování decentralizovaných systémů zásobování energií či potravinami.

Moderní na Zelených je přesvědčení, že je nutné urychleně zavádět nové technologie, které pomohou eliminovat některé globální ekologické hrozby. Tam, kde tzv. liberální ekonomika zůstává konzervativní a neschopná změny, protože "trh si o změnu ještě dost silně neříká a současné technologie ještě dost vydělávají, i když škodí", přicházejí Zelení s vůlí tyto změny prosadit. Kombinace inteligentních řešení a konzervativních hodnot nepochybně osloví více než 5 % voličů. Doufejme jen, že Martin Bursík dokáže ukočírovat nesourodá očekávání, která v nezralé struktuře české strany Zelených stále kvasí.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu