Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Místo strany Zelených


Miroslav Kundrata, č. 3/2006, s. 30

Potěšil mě nedávný postesk komunistického politika, že česká strana Zelených směřuje napravo od politického spektra, místo aby se držela svých levicověji orientovaných vzorů v Německu. Nemůže být lepší reklamy pro nové vedení Martina Bursíka. Nejblíže mu je strana Zelených v Lucembursku, kde v posledních volbách přesáhla 10 % hlasů.

Podle mého názoru je levicová až anarchistická minulost ekologicky orientovaných stran jen krátkodobým historickým excesem. Většina hodnot, na nichž musí být založena politika strany Zelených, je totiž z podstaty konzervativní. Ať už jde o ochranu přírody, ohled na zachování zdrojů pro budoucí generace, úctu k přírodnímu a kulturnímu dědictví nebo upřednostňování decentralizovaných systémů zásobování energií či potravinami.

Moderní na Zelených je přesvědčení, že je nutné urychleně zavádět nové technologie, které pomohou eliminovat některé globální ekologické hrozby. Tam, kde tzv. liberální ekonomika zůstává konzervativní a neschopná změny, protože "trh si o změnu ještě dost silně neříká a současné technologie ještě dost vydělávají, i když škodí", přicházejí Zelení s vůlí tyto změny prosadit. Kombinace inteligentních řešení a konzervativních hodnot nepochybně osloví více než 5 % voličů. Doufejme jen, že Martin Bursík dokáže ukočírovat nesourodá očekávání, která v nezralé struktuře české strany Zelených stále kvasí.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu