Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Sdružení Krajina


Jasna Flamiková, č. 6/2006, s. 8-9

Hlavní činností Sdružení Krajina je péče o krajinu. V roce 2001 založilo sdružení pozemkový spolek s cílem vytvořit dlouhodobě udržitelný způsob péče o vybrané přírodně cenné louky v oblasti Vysočiny. V současné době má v nájmu více než 130 hektarů trvale podmáčených luk na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Chrudim, z nichž část už vykoupilo. Každoročně zajišťuje jejich ruční kosení a shrabání a je tak největším pozemkovým spolkem v ČR. V rámci péče o přírodně cenné lokality realizuje Sdružení Krajina ruční kosení a vyřezávky na květnatých, trvale podmáčených loukách v krajině Vysočiny. Tyto lokality jsou výjimečné nezvykle vysokou hladinou podzemní vody. Stálá vlhkost umožňuje růst rašeliníku, který dokáže pojmout obrovské množství vody, zadržet ji v sobě a v období sucha ji postupně uvolňovat. Mokřiny jsou proto významnou zásobárnou vody, zadržují přívalové deště a tím oslabují povodně, čistí protékající vodu a zlepšují její kvalitu, pomáhají zasakování a tím zvětšují zásoby podzemní vody. Pokud se o ně pravidelně pečuje, jsou hezké na pohled a přispívají ke kráse naší krajiny.

Mokřiny nemohly být obdělávány mechanizací, a proto jsou dodnes pestrou směsí rostlin a živočichů. V minulosti zanikla většina vlhkých luk vinou odvodňování, které souviselo se zaváděním intenzivního zemědělství. Dnes jich zbývá jen hrstka a mokřady, které zůstaly, přestaly být koseny. Bez zájmu hospodářů a potřebné péče zarůstají kopřivami, šťovíkem, třtinou a náletovými dřevinami a postupně se mění na nevábná rumiště. V případě pravidelné péče se zde však vyskytuje rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, vstavač májový, suchopýr úzkolistý, čáp černý, čolek horský, rákosník zpěvný a mnoho dalších druhů.

Kromě péče o louky členové sdružení obnovují aleje, starají se o ochranu vzácných rostlin, o lesní mravence, obojživelníky a netopýry. Spolupracují také s místními lidmi a snaží se vytvořit trvalé pouto mezi člověkem a přírodou, zabývají se ekologickou výchovou dětí a informováním veřejnosti. V nabídce má sdružení několik typů ekovýchovných programů: programy ve škole, půldenní programy na chalupě v Počítkách, terénní exkurze a týdenní školy v přírodě.

Snaha o záchranu mokřadních luk zaujala Nadaci Veronica, která se rozhodla věnovat výtěžek ze 3. předvánoční benefiční aukce v brněnském Domě umění právě na výkup pozemků na Vysočině. Zisk z aukce i z darů individuálních dárců byl 330 tisíc korun. Do aukce každý rok svá díla věnuje více než stovka umělců z celé republiky, mezi nimiž je řada renomovaných umělců. Ve prospěch ochrany přírody své dílo pravidelně věnuje například Olbram Zoubek, Rostislav Pospíšil, Jan Steklík, Miroslav Šimorda nebo fotografka Dagmar Rochová. Milana Daďourka, lídra Sdružení Krajina, jsme se zeptali, co jim v jejich práci přináší největší problémy a jak se daří odkupy pozemků realizovat.

"Největším problémem jsou jednoznačně vlastníci pozemků, se kterými jednáme o možnostech odkupu. Mnozí jsou nedůvěřiví, považují nás za spekulanty, mnohdy mají nerealistické představy o ceně těchto pozemků. Dá se říci, že lepší je dnes situace u nájmů, kde jsme měli podobné zkušenosti, ale kde už vidíme výrazný posun k lepšímu. Další problém, na který narážíme, je nespolehlivost lidí obecně, a to jak pracovníků, tak úřadů, vlastníků, nedá se spolehnout na ústní dohody. Potíže nám dělají také velké lhůty splatnosti dotací, které přicházejí s půlročním opožděním. Celý systém je nastaven tak, že nás nutí k zadlužování, náklady jsou jednorázové a v říjnu už nemáme na výplaty."

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu