Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Centrum v Hostětíně slavnostně otevřeno


Radka Jarušková, č. 6/2006, s. 30

Nová seminární budova, stavěná podle kritérií pasivního domu, byla slavnostně otevřena 24. října. Její energetická náročnost bude přibližně šestkrát až sedmkrát nižší než u průměrného domu, a to díky rekuperačnímu systému, solárnímu kolektoru a kvalitní izolaci, při které byly použity i slaměné balíky. Na oficiální otevření se do Hostětína sjeli politici, novináři, sponzoři, stavaři a odborníci ze ZO ČSOP Veronica.

Duší a srdcem celého projektu je Yvonna Gaillyová. "Stavba nového Centra není náhoda, ale zázrak. Pro mne byl projekt procesem setkávání a partnerství, při kterém jsme měli obrovské štěstí na lidi. Jedná se o dům, jaké by bylo třeba, či spíš přímo, jaké se musí stavět do budoucna. Děkuji všem, kteří na projektu pracovali," řekla Yvonna Gaillyová ve svém proslovu ve foyer seminárního centra.

"Jsem vděčný Yvonně Gaillyové, že tento dům stojí. Je to dobře pro ekologickou výchovu, protože vzdělávacích středisek je u nás zoufale málo. Toto navíc šetří 90 % energie," dodal Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí.

Jedním ze záměrů stavby je užití rozmanitých materiálů, například cihel, betonu, hliněných omítek a dřeva. "Podobně ekologové by neměli trvat na jednom směru, ale měli by využívat to, co kde může sloužit," řekl rakouský architekt Georg W. Reinberg, který se podle svých slov na projektu sám hodně naučil. Proslov přednesli také Thomas Augustin z rakouského ministerstva životního prostředí, Vojtěch Jurčík, náměstek hejtmana Zlínského kraje, a Frans Feil, projektový partner Veroniky, který hovořil i jménem zástupce nizozemského velvyslance.

Moderátor Miroslav Kundrata ocenil dárce z nichž mezi nejvýznamnější patří Evropská unie, Státní fond životního prostředí, nizozemské ministerstvo zahraničí, Českomoravský cement, Philips a další.

Jiří Čadek, zástupce stavební firmy SKANSKA, poté předal symbolický půlmetrový zlatý klíč od domu Janě Tesařové, nové ředitelce Centra. Pásku do ubytovacích prostor spolu s ní poté přestřihl Jakub Kašpar. Seminární část vzdělávacího střediska společně nůžkami otevřeli Vojtěch Jurčík a Antonín Buček, předseda ZO ČSOP Veronica, který poté pronesl slavnostní proslov k přípitku čerstvým hostětínským moštem. Následovala prohlídka domu, hudba a bio občerstvení.

Nové centrum bude sloužit především pro pořádání ekovýchovných seminářů, přednášek a konferencí pro zástupce obcí a firem, odborníky, studenty, ale i nejširší veřejnost. "Na následující měsíce je připraven cyklus seminářů o ovocnářství, o ochraně přírody a o energii," řekla Jana Tesařová. Program Centra je možné najít na internetových stránkách www.veronica.cz/hostetin nebo lze zavolat na telefon 572 641 855.

Radka Jarušková

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu