Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Centrum v Hostětíně slavnostně otevřeno


Radka Jarušková, č. 6/2006, s. 30

Nová seminární budova, stavěná podle kritérií pasivního domu, byla slavnostně otevřena 24. října. Její energetická náročnost bude přibližně šestkrát až sedmkrát nižší než u průměrného domu, a to díky rekuperačnímu systému, solárnímu kolektoru a kvalitní izolaci, při které byly použity i slaměné balíky. Na oficiální otevření se do Hostětína sjeli politici, novináři, sponzoři, stavaři a odborníci ze ZO ČSOP Veronica.

Duší a srdcem celého projektu je Yvonna Gaillyová. "Stavba nového Centra není náhoda, ale zázrak. Pro mne byl projekt procesem setkávání a partnerství, při kterém jsme měli obrovské štěstí na lidi. Jedná se o dům, jaké by bylo třeba, či spíš přímo, jaké se musí stavět do budoucna. Děkuji všem, kteří na projektu pracovali," řekla Yvonna Gaillyová ve svém proslovu ve foyer seminárního centra.

"Jsem vděčný Yvonně Gaillyové, že tento dům stojí. Je to dobře pro ekologickou výchovu, protože vzdělávacích středisek je u nás zoufale málo. Toto navíc šetří 90 % energie," dodal Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí.

Jedním ze záměrů stavby je užití rozmanitých materiálů, například cihel, betonu, hliněných omítek a dřeva. "Podobně ekologové by neměli trvat na jednom směru, ale měli by využívat to, co kde může sloužit," řekl rakouský architekt Georg W. Reinberg, který se podle svých slov na projektu sám hodně naučil. Proslov přednesli také Thomas Augustin z rakouského ministerstva životního prostředí, Vojtěch Jurčík, náměstek hejtmana Zlínského kraje, a Frans Feil, projektový partner Veroniky, který hovořil i jménem zástupce nizozemského velvyslance.

Moderátor Miroslav Kundrata ocenil dárce z nichž mezi nejvýznamnější patří Evropská unie, Státní fond životního prostředí, nizozemské ministerstvo zahraničí, Českomoravský cement, Philips a další.

Jiří Čadek, zástupce stavební firmy SKANSKA, poté předal symbolický půlmetrový zlatý klíč od domu Janě Tesařové, nové ředitelce Centra. Pásku do ubytovacích prostor spolu s ní poté přestřihl Jakub Kašpar. Seminární část vzdělávacího střediska společně nůžkami otevřeli Vojtěch Jurčík a Antonín Buček, předseda ZO ČSOP Veronica, který poté pronesl slavnostní proslov k přípitku čerstvým hostětínským moštem. Následovala prohlídka domu, hudba a bio občerstvení.

Nové centrum bude sloužit především pro pořádání ekovýchovných seminářů, přednášek a konferencí pro zástupce obcí a firem, odborníky, studenty, ale i nejširší veřejnost. "Na následující měsíce je připraven cyklus seminářů o ovocnářství, o ochraně přírody a o energii," řekla Jana Tesařová. Program Centra je možné najít na internetových stránkách www.veronica.cz/hostetin nebo lze zavolat na telefon 572 641 855.

Radka Jarušková

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu