Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Centrum v Hostětíně slavnostně otevřeno


Radka Jarušková, č. 6/2006, s. 30

Nová seminární budova, stavěná podle kritérií pasivního domu, byla slavnostně otevřena 24. října. Její energetická náročnost bude přibližně šestkrát až sedmkrát nižší než u průměrného domu, a to díky rekuperačnímu systému, solárnímu kolektoru a kvalitní izolaci, při které byly použity i slaměné balíky. Na oficiální otevření se do Hostětína sjeli politici, novináři, sponzoři, stavaři a odborníci ze ZO ČSOP Veronica.

Duší a srdcem celého projektu je Yvonna Gaillyová. "Stavba nového Centra není náhoda, ale zázrak. Pro mne byl projekt procesem setkávání a partnerství, při kterém jsme měli obrovské štěstí na lidi. Jedná se o dům, jaké by bylo třeba, či spíš přímo, jaké se musí stavět do budoucna. Děkuji všem, kteří na projektu pracovali," řekla Yvonna Gaillyová ve svém proslovu ve foyer seminárního centra.

"Jsem vděčný Yvonně Gaillyové, že tento dům stojí. Je to dobře pro ekologickou výchovu, protože vzdělávacích středisek je u nás zoufale málo. Toto navíc šetří 90 % energie," dodal Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí.

Jedním ze záměrů stavby je užití rozmanitých materiálů, například cihel, betonu, hliněných omítek a dřeva. "Podobně ekologové by neměli trvat na jednom směru, ale měli by využívat to, co kde může sloužit," řekl rakouský architekt Georg W. Reinberg, který se podle svých slov na projektu sám hodně naučil. Proslov přednesli také Thomas Augustin z rakouského ministerstva životního prostředí, Vojtěch Jurčík, náměstek hejtmana Zlínského kraje, a Frans Feil, projektový partner Veroniky, který hovořil i jménem zástupce nizozemského velvyslance.

Moderátor Miroslav Kundrata ocenil dárce z nichž mezi nejvýznamnější patří Evropská unie, Státní fond životního prostředí, nizozemské ministerstvo zahraničí, Českomoravský cement, Philips a další.

Jiří Čadek, zástupce stavební firmy SKANSKA, poté předal symbolický půlmetrový zlatý klíč od domu Janě Tesařové, nové ředitelce Centra. Pásku do ubytovacích prostor spolu s ní poté přestřihl Jakub Kašpar. Seminární část vzdělávacího střediska společně nůžkami otevřeli Vojtěch Jurčík a Antonín Buček, předseda ZO ČSOP Veronica, který poté pronesl slavnostní proslov k přípitku čerstvým hostětínským moštem. Následovala prohlídka domu, hudba a bio občerstvení.

Nové centrum bude sloužit především pro pořádání ekovýchovných seminářů, přednášek a konferencí pro zástupce obcí a firem, odborníky, studenty, ale i nejširší veřejnost. "Na následující měsíce je připraven cyklus seminářů o ovocnářství, o ochraně přírody a o energii," řekla Jana Tesařová. Program Centra je možné najít na internetových stránkách www.veronica.cz/hostetin nebo lze zavolat na telefon 572 641 855.

Radka Jarušková

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu