Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Cyklisté jsou u nás vítáni


č. 6/2006, s. 31

Systém certifikace turistických služeb s názvem Cyklisté vítáni, který provozuje Nadace Partnerství s podporou Evropské unie, byl zahájen letos na jaře. Projekt čerpající inspiraci ze zahraničí má místním cyklistům usnadnit orientaci v síti restauračních a ubytovacích zařízení a označit ta, kde dostanou kvalitní služby. Díky podpoře EU může být prvních 1 000 zařízení certifikováno bezplatně, přes 700 zájemců však již tuto možnost využilo a další rychle přibývají. Po jejich úplném vyčerpání bude certifikace zpoplatněna a výtěžek použit na další rozvoj projektu.

"Zájemci o certifikaci chráněné známky Cyklisté vítáni musejí splnit řadu podmínek. Pro většinu z nich to znamenalo investovat například do nákupu a instalace vhodných stojanů na kola nebo do základního vybavení potřebného k běžným opravám. Setkáváme se ale i s místy, kde takové vybavení již mají," popisuje Petr Kazda z Nadace Partnerství. Požadavky pro udělení certifikace se pak liší podle kategorie objektu, kterého se týkají. Jiná pravidla platí pro ubytovací zařízení, jiná pro kempy nebo turistické cíle.

Nadace Partnerství vyškolila 70 hodnotitelů, vesměs aktivních cyklistů, kteří jsou připraveni ve svém regionu pomáhat poskytovatelům služeb v průběhu celého procesu certifikace. Zařízení, které certifikát získá, má právo používat chráněnou známku Cyklisté vítáni a zveřejnit informace o svých službách na internetových stránkách projektu. Při každoroční kontrole pak bude muset prokazovat, že kvalita jeho služeb nepoklesla. "Certifikovaná zařízení mohou cyklisté při plánování výletu hledat na internetových stránkách projektu www.cyklistevitani.cz. Zájemci z řad provozovatelů turistických služeb zde zase naleznou kontakty na akreditované hodnotitele ze všech regionů," dodává Kazda.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu