Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Cyklisté jsou u nás vítáni


č. 6/2006, s. 31

Systém certifikace turistických služeb s názvem Cyklisté vítáni, který provozuje Nadace Partnerství s podporou Evropské unie, byl zahájen letos na jaře. Projekt čerpající inspiraci ze zahraničí má místním cyklistům usnadnit orientaci v síti restauračních a ubytovacích zařízení a označit ta, kde dostanou kvalitní služby. Díky podpoře EU může být prvních 1 000 zařízení certifikováno bezplatně, přes 700 zájemců však již tuto možnost využilo a další rychle přibývají. Po jejich úplném vyčerpání bude certifikace zpoplatněna a výtěžek použit na další rozvoj projektu.

"Zájemci o certifikaci chráněné známky Cyklisté vítáni musejí splnit řadu podmínek. Pro většinu z nich to znamenalo investovat například do nákupu a instalace vhodných stojanů na kola nebo do základního vybavení potřebného k běžným opravám. Setkáváme se ale i s místy, kde takové vybavení již mají," popisuje Petr Kazda z Nadace Partnerství. Požadavky pro udělení certifikace se pak liší podle kategorie objektu, kterého se týkají. Jiná pravidla platí pro ubytovací zařízení, jiná pro kempy nebo turistické cíle.

Nadace Partnerství vyškolila 70 hodnotitelů, vesměs aktivních cyklistů, kteří jsou připraveni ve svém regionu pomáhat poskytovatelům služeb v průběhu celého procesu certifikace. Zařízení, které certifikát získá, má právo používat chráněnou známku Cyklisté vítáni a zveřejnit informace o svých službách na internetových stránkách projektu. Při každoroční kontrole pak bude muset prokazovat, že kvalita jeho služeb nepoklesla. "Certifikovaná zařízení mohou cyklisté při plánování výletu hledat na internetových stránkách projektu www.cyklistevitani.cz. Zájemci z řad provozovatelů turistických služeb zde zase naleznou kontakty na akreditované hodnotitele ze všech regionů," dodává Kazda.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu