Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Cyklisté jsou u nás vítáni


č. 6/2006, s. 31

Systém certifikace turistických služeb s názvem Cyklisté vítáni, který provozuje Nadace Partnerství s podporou Evropské unie, byl zahájen letos na jaře. Projekt čerpající inspiraci ze zahraničí má místním cyklistům usnadnit orientaci v síti restauračních a ubytovacích zařízení a označit ta, kde dostanou kvalitní služby. Díky podpoře EU může být prvních 1 000 zařízení certifikováno bezplatně, přes 700 zájemců však již tuto možnost využilo a další rychle přibývají. Po jejich úplném vyčerpání bude certifikace zpoplatněna a výtěžek použit na další rozvoj projektu.

"Zájemci o certifikaci chráněné známky Cyklisté vítáni musejí splnit řadu podmínek. Pro většinu z nich to znamenalo investovat například do nákupu a instalace vhodných stojanů na kola nebo do základního vybavení potřebného k běžným opravám. Setkáváme se ale i s místy, kde takové vybavení již mají," popisuje Petr Kazda z Nadace Partnerství. Požadavky pro udělení certifikace se pak liší podle kategorie objektu, kterého se týkají. Jiná pravidla platí pro ubytovací zařízení, jiná pro kempy nebo turistické cíle.

Nadace Partnerství vyškolila 70 hodnotitelů, vesměs aktivních cyklistů, kteří jsou připraveni ve svém regionu pomáhat poskytovatelům služeb v průběhu celého procesu certifikace. Zařízení, které certifikát získá, má právo používat chráněnou známku Cyklisté vítáni a zveřejnit informace o svých službách na internetových stránkách projektu. Při každoroční kontrole pak bude muset prokazovat, že kvalita jeho služeb nepoklesla. "Certifikovaná zařízení mohou cyklisté při plánování výletu hledat na internetových stránkách projektu www.cyklistevitani.cz. Zájemci z řad provozovatelů turistických služeb zde zase naleznou kontakty na akreditované hodnotitele ze všech regionů," dodává Kazda.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu