Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Cyklisté jsou u nás vítáni


č. 6/2006, s. 31

Systém certifikace turistických služeb s názvem Cyklisté vítáni, který provozuje Nadace Partnerství s podporou Evropské unie, byl zahájen letos na jaře. Projekt čerpající inspiraci ze zahraničí má místním cyklistům usnadnit orientaci v síti restauračních a ubytovacích zařízení a označit ta, kde dostanou kvalitní služby. Díky podpoře EU může být prvních 1 000 zařízení certifikováno bezplatně, přes 700 zájemců však již tuto možnost využilo a další rychle přibývají. Po jejich úplném vyčerpání bude certifikace zpoplatněna a výtěžek použit na další rozvoj projektu.

"Zájemci o certifikaci chráněné známky Cyklisté vítáni musejí splnit řadu podmínek. Pro většinu z nich to znamenalo investovat například do nákupu a instalace vhodných stojanů na kola nebo do základního vybavení potřebného k běžným opravám. Setkáváme se ale i s místy, kde takové vybavení již mají," popisuje Petr Kazda z Nadace Partnerství. Požadavky pro udělení certifikace se pak liší podle kategorie objektu, kterého se týkají. Jiná pravidla platí pro ubytovací zařízení, jiná pro kempy nebo turistické cíle.

Nadace Partnerství vyškolila 70 hodnotitelů, vesměs aktivních cyklistů, kteří jsou připraveni ve svém regionu pomáhat poskytovatelům služeb v průběhu celého procesu certifikace. Zařízení, které certifikát získá, má právo používat chráněnou známku Cyklisté vítáni a zveřejnit informace o svých službách na internetových stránkách projektu. Při každoroční kontrole pak bude muset prokazovat, že kvalita jeho služeb nepoklesla. "Certifikovaná zařízení mohou cyklisté při plánování výletu hledat na internetových stránkách projektu www.cyklistevitani.cz. Zájemci z řad provozovatelů turistických služeb zde zase naleznou kontakty na akreditované hodnotitele ze všech regionů," dodává Kazda.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu