Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Nové Mlýny jako nekonečná telenovela


Mojmír Vlašín, č. 6/2006, s. 31-32

Ústavní soud vydal 12. září 2006 závažné rozhodnutí v kauze Nových Mlýnů. O co šlo? Šlo o to, zda měla nebo neměla být snížena hladina Nových Mlýnů o 65 cm po výstavbě umělých ostrovů za miliony, které se po zvýšení hladiny samozřejmě rozplavily. Jak to všechno vůbec začalo? Česká inspekce životního prostředí vydala předběžné rozhodnutí o držení hladiny na nižší kótě, což Povodí Moravy ignorovalo, hladinu zdvihlo a podalo žalobu. Žalobu prohrálo, neboť soud potvrdil názor Ministerstva životního prostředí, že je to předběžné rozhodnutí, na které se žaloba nevztahuje. Povodí Moravy podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který ji odmítl (potvrdil rozsudek soudu nižšího). Pak se Povodí Moravy obrátilo na Ústavní soud, že byla porušena Ústava - a ten to opět odmítl jako nesmysl. Tedy slovy soudu: "stížnost odmítl, neboť se jedná o návrhy zjevně neopodstatněné".

Co je ale důležité a trochu kafkovské na celé kauze? Jde o souboj státních institucí mezi sebou. Jedna státní instituce (ČIŽP) vydá rozhodnutí (2001) a jiná státní instituce (Povodí Moravy) na něj kašle (pět let). A mezitím došlo k zmaru umělých ostrovů za miliony korun a k dalším škodám. Ministerstvo ŽP, inspekce (a občanská sdružení) mají po pěti letech pravdu. Povodí Moravy za své chování, kterým způsobilo rozplavení umělých ostrovů, zaplatí směšnou pokutu (statisíce) z daní občanů. A příslušní úředníci, kteří to zavinili? Ti se smějí, přece to není z jejich kapsy a jsou pod ochranou státu - žádná pokuta, snížení platu, vyhazov, vězení.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu