Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Laky na nehty: Chemický koktejl, na který si dejte pozor!


Miroslav Šuta, č. 3/2017, s. 43

Pro mnohé ženy je lak na nehty součástí každodenního života, ale v poslední době ho začínají používat také někteří muži. Jen málokdo ale tuší, jak je výroba takového laku komplikovaná a z jakých chemických látek se laky vyrábějí. Věděli jste, že základní surovina pro mnohé laky na nehty je stejná jako pro výrobu střelného prachu?

Proč je výroba laků na nehty komplikovaná a z čeho se laky vyrábějí?

Vyrobit kvalitní lak na nehty je svým způsobem chemický rébus, protože by měl splňovat celou řadu požadavků. Hlavním kritériem zákaznic při výběru laku na nehty bývá obvykle určitá barva, kterou zajišťují speciální pigmenty, například sloučeniny chromu, železa, titanu nebo manganu. Barva je ale pro výrobce laků vlastně jenom příslovečnou třešničkou na dortu. Dobrý lak by měl být dostatečně tvrdý a odolný proti opotřebení. Proto se často jako základ pro výrobu laků na nehty používá nitrocelulóza, kterou lidé možná znají spíše jakožto surovinu pro výrobu střelného prachu nebo jednoho z prvních plastů - celuloidu.

Laky na nehty by však zároveň měly být dostatečně pružné, aby nepraskaly, což zajišťují chemická změkčovadla, například některé ftaláty nebo kafr. Další chemické sloučeniny slouží k tomu, aby vrstvička laku byla na nehtu dostatečně tenká. Jiné přísady zajišťují laku patřičný lesk a další jsou schopny dosáhnout toho, aby se lak na nehtu třpytil. Výrobci však nesmí zapomenout ani na zásadní ingredience, které pevně přichytí lak k povrchu nehtu. A součástí laků na nehty jsou také tzv. UV filtry, které známe třeba z opalovacích krémů a které zajišťují jejich stálobarevnost i při působení slunečního záření.

Pozor na odlakovače!

Prostředky k odstraňování laků jsou obvykle založeny na bázi těkavých organických rozpouštědel, ale mohou obsahovat také oleje nebo parfémové látky. Nejčastěji používanou sloučeninou bývá aceton, který nepříjemně zapáchá, může poškozovat povrch nehtů a dráždit pokožku. Jiné odlakovače jsou založeny na etylacetátu, který je dráždivou látkou. Mimo Evropskou unii se lze setkat také s odlakovači používajícími acetonitril, který ale byl v zemích EU v kosmetice zakázán už v roce 2000, a to pro svou toxicitu.

Nehtové studio - rizikové pracoviště

Několik studií sledujících zdravotní stav pracovníků v nehtových studiích ukázal, že jde o riziková pracoviště. V roce 2016 zpracovalo ministerstvo amerického státu New York odbornou zprávu, která hodnotí chemické látky používané v salonech specializujících se na péči o nehty. Tato zpráva uvádí, že v nehtových studiích se může vyskytovat několik desítek chemických látek, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví. Řada z nich byla také přímo ve vzduchu některých provozoven naměřena v poměrně značných koncentracích. Zpráva proto doporučila postupnou náhradu některých nebezpečných látek v kosmetice a dále vybavení nehtových studií výkonnou vzduchotechnikou. A pokud nebude jiné řešení, tak v některých případech také vybavení zaměstnanců studií ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice, ochranné oděvy nebo respirátory. Ale ruku na srdce, kolik žen by si vybralo pro svou manikúru provozovnu, kde by je personál obsluhoval v ochranné kombinéze a s respirátorem?

Chemie z laků proniká i do těla

Odborníci, kteří se zabývají vlivem chemických látek na lidské zdraví, také zjišťovali, zda se ingredience z laků dostávají do lidského těla. U žen, které laky na nehty používají, v porovnání s těmi, které laky nepoužívají, prokázaly laboratorní analýzy zvýšené množství některých chemikálií v moči. Další studie ukázaly, že hladiny určitých chemikálií v těle sledovaných žen výrazně stouply v krátké době po aplikaci laku na nehty. To je také důvod, proč je obsah chemikálií v lacích na nehty regulován a proč bylo používání některých látek omezeno nebo dokonce zakázáno.

Regulace v Evropské unii

V Evropské unii je použití mnohých nebezpečných chemických látek v kosmetice zakázáno nebo omezeno. Kromě již zmíněného acetonitrilu zakazuje nebo reguluje evropská směrnice o kosmetice například použití rakovinotvorného benzenu, benzylperoxidu, karcinogenního formaldehydu nebo některých ftalátů, které jsou nebezpečné pro reprodukci (např. butylbenzyl ftalát nebo dietylhexyl ftalát - DEHP).

Kdo provádí kontroly a s jakým výsledkem?

V České republice spadá bezpečnost kosmetiky do kompetence ministerstva zdravotnictví a kontroly provádí hygienická služba. Laky na nehty patří (spolu s další kosmetikou) mezi nejčastěji z prodeje stahované nebezpečné výrobky. Nejčastějším důvodem ke stažení bývá to, že výrobek nebo jeho obal neobsahuje stanovené informace, zejména o jeho složení. V některých případech jsou laky stahovány z prodeje kvůli obsahu nebezpečných chemikálií, nejčastěji ftalátu DEHP.

Co můžete dělat Vy?

  • Používejte kosmetiku s rozumem, méně může být někdy více.
  • Před nákupem laků na nehty nebo jiné kosmetiky si pročtěte veškeré informace na obalu.
  • Pokud na výrobku / jeho obalu není uveden výrobce, chemické složení, doba trvanlivosti nebo způsob užití výrobku, určitě si ho nekupujte.
  • Nepoužívejte výrobky s prošlou dobou trvanlivosti.
  • Pokud si péči o své nehty provádíte doma, vyberte si podle možností dobře větranou místnost, abyste omezili vdechování těkavých chemikálií.
  • Při výběru nehtového studia můžete alespoň orientačně posoudit „chemický“ zápach v místnosti, případně přítomnost digestoře nebo jiného zařízení pro odvětrávání.
  • Laky na nehty ani prostředky k jejich odstraňování rozhodně nepatří do rukou dětem!

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví

Článek vznikl úpravou textu pro rubriku „Zdraví v cajku“, kterou autor připravuje pro Český rozhlas Plzeň od září 2016 - http://plzen.rozhlas.cz/zdravi

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu