Čtení na tyto dny

Podzim na Petrůvce

Na strakaté hoře
větrný zámek

děravé zdi
střecha zalátaná
a zlatých nití ubývá
jen aby vůně neutekla
když písně odlétají
a teplo usíná
stočené do klubíčka na samém prahu zimy

Na strakatém dvoře
větrný zámek
a v zámku hudba

brouzdám se spadaným listím

(Jan Tluka) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jaké bude bývat počasí?

Jan Hollan, č. 2/2019, s. 2-3

Stromy a voda

Radek Pokorný, č. 2/2019, s. 5-6, pro předplatitele

Zeleň a klima města

Jaroslav Rožnovský, Petr Salaš, č. 2/2019, s. 18-20, pro předplatitele

Stromy jako biotopy

Libor Sedláček, č. 2/2019, s. 21-24, pro předplatitele

Šumava vítězná

Václav Cílek, Jan Dvořák, č. 1/2019, s. 2-4

Sucho jako šance pro naše potoky a řeky?

Petr Pařil, č. 1/2019, s. 5-9, pro předplatitele

Chvála kulhavého poutníka

Vladimír Just, č. 1/2019, s. 20-22, pro předplatitele

Vcházení do obrazů IV – Bohdan Lacina

Jan Lacina, č. 1/2019, s. 30-33, pro předplatitele

Česká pedologická společnost jako sdružení odborníků v oboru půdoznalství a v příbuzných disciplínách


Bořivoj Šarapatka, č. 1/2018, s. 16

Česká pedologická společnost (ČPS) byla založena v listopadu 1994 v Brně na zasedání komise pedologie České akademie zemědělských věd. Brzy si tedy budeme připomínat čtvrt století její existence. Za tu dobu soustředila ve svých řadách více než 120 odborníků z výzkumných institucí, univerzit i praxe. ČPS má na co navazovat. Vždyť výsledky české pedologie měly již na přelomu 19. a 20. století značný ohlas i v mezinárodním měřítku. Jména prof. J. Kopeckého, Dr. J. Spirhanzla, prof. V. Nováka a dalších osobností jsou toho důkazem.

Společnost s hrdostí navazuje na úspěchy českých pedologů v zahraničí, a proto je členem Mezinárodní unie věd o půdě (IUSS) a Evropské konfederace pedologických společností (ECSSS), s nimiž se spolupodílí na organizaci řady akcí. Nejbližším zahraničním spolupracovníkem však zůstává Societas pedologica slovaca, se kterou máme k řešení řadu společných témat a výsledky jsou konzultovány na pravidelně pořádaných Pedologických dnech nebo konferencích organizovaných střídavě v České republice a na Slovensku. Nadcházející konference se bude konat v polovině roku 2018 v Bratislavě a zabývat se bude tématem 100 let společné české a slovenské pedologie. Blízké nám jsou také další sousední země, proto jsou pořádány akce i na platformě zemí V4.

Česká pedologická společnost se vedle přednáškové činnosti a organizování odborných konferencí a exkurzí zabývá i spoluprací mezi jednotlivými organizacemi při řešení výzkumných půdoznaleckých témat, expertizní a poradenskou činností v oboru pedologie a ochrany půdy, zastupuje své členy a půdoznalecká pracoviště na národní a mezinárodní úrovni a v neposlední řadě jsme připomínkovým místem v legislativním procesu u norem s tématy pedologie a ochrany krajiny.

Česká pedologická společnost je otevřená pro všechny zájemce o danou problematiku. Bližší informace o její činnosti je možné najít na www stránkách: pedologie.czu.cz.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Prof. Bořivoj Šarapatka
předseda ČPS

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu