Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Hrdina čs. legií z Vysočiny


č. 4/2018, s. 38

Čenkov je malá obec na Jihlavsku. Dne 19. července 1883 se tu narodil plukovník Josef Jiří Švec, jeden z velitelů našich legií v Rusku, který 25. října 1918 ukončil svůj život sebevraždou: pojal ji jako protest proti úpadku bojové morálky svých vojáků. Rudolf Medek o něm napsal známé drama Plukovník Švec, jež mělo premiéru 27. října 1928 v pražském Národním divadle, kde bylo znovu uvedeno 25. října 2018. Tato nová inscenace však neměla kladnou odezvu, což platí i o prvním uvedení Medkovy hry z roku 1928: tehdy s ní polemizovali mnozí legionáři a dost negativně ji hodnotila i dobová kritika (zejména F. X. Šalda). O Švecovi, který byl pohřben 28. října 1918 v Čeljabinsku, ale nakonec jeho ostatky skončily na hřbitově v Třešti, existují ještě další díla. Josef Kopta v románu Třetí rota (1924) popisuje jeho setkání s Jaroslavem Haškem a Adolf Zeman o něm napsal životopisný román Plukovník Švec (1934). Josef Kudela nadto v roce 1923 vydal jeho deník.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu