Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Speciální technologie výsadby ve zpevněných plochách


Alexandra Koutná, č. 2/2019, s. 7

Zásadním faktorem, který ovlivňuje perspektivu vysazované dřeviny na stanovišti, je dostatečný prokořenitelný prostor. Na náměstích a v ulicích, kde je požadavek na maximální zpevnění ploch, lze dostatečný prokořenitelný prostor zajistit za pomoci speciálních technologií.

Jednotlivé stromy lze mezi sebou propojit spojovacími příkopy, které zvětší plochu pro vsakování srážkové vody a přístup vzduchu. Kořenové tunely pod povrchem umožní prorůstání kořenů mimo výsadbový prostor, provzdušňovací systémy kombinované se závlahovými zprostředkují kořenům pro růst nezbytný vzduch a zvýší kapacitu pro závlahu stromů.

Strukturní substráty jako součást konstrukčních vrstev zpevněných ploch

Strukturní (nosné) substráty se nepoužívají přímo do výsadbové jámy, ale do prokořenitelného prostoru navazujícího na ni. Jsou to substráty, které jsou schopné po zhutnění nést stavební konstrukci, ale zároveň vytváří podmínky vhodné pro růst kořenů. Skládají se z hrubších frakcí štěrku a dalšího materiálu vhodného pro růst kořenů.

Prokořenitelné buňky

Jedná se o vytvoření podzemního prokořenitelného prostoru pod zpevněnými plochami za pomoci pevných modulových konstrukcí. Nad nimi lze zbudovat jakékoli zpevněné povrchy dostatečně nosné pro všechna dopravní zatížení. Buňky vyplněné substrátem poskytují velký objem pro růst kořenů, jsou kapacitní zásobárnou vody a současně zachovávají využitelný prostor nad zemí (chodníky, parkování, vozovka apod.). Jednotlivé moduly lze skládat do různých tvarů a tím prokořenitelný prostor přizpůsobit konkrétním podmínkám pod zemí (sklepy, inženýrské sítě apod.). Něco jako podzemní garáže, jenže pro kořeny.

Realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných buněk je sice finančně náročnější, ale některá města ČR již buňky při realizaci výsadeb použila (Praha, Brno, Třebíč, Kaplice…).

Alexandra Koutná


Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu