Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Chvála zeleně v kresbách Josefa Kachlíka


Pavel Klvač, č. 2/2019, s. 28-29
Josef Kachlík: Z Hrnčířské ulice (1944)
Josef Kachlík: Z Hrnčířské ulice (1944)

Hned v první větě svého úvodu ke knize Vyškov: město a okres, vydané v roce 1936, oceňuje tehdejší starosta Jan Hon půvab zdejších lipových alejí: „Krásná vstupní brána do Vyškova, vytvořená starobylou lipovou alejí od nádraží i na obou hlavních silnicích ať od Brna, nebo Olomouce, vzbuzuje dojem, že vjíždíme do města velkého a výstavného.“ Těžko nás proto překvapí, že zmíněné zelené dominanty našly, jako samozřejmá součást tehdejšího města, své místo i v dokumentačních kresbách Josefa Kachlíka (1897-1978), zdejšího výtvarníka a oblíbeného pedagoga. Majestát aleje lemující silnici od Brna, která tvoří zřetelnou krajinotvornou linii v pozadí kresby U staré cihelny, pohled ke státní silnici (1940), můžeme v krajině rozsáhlých zemědělských lánů obdivovat dodnes. Zato představu o lipové aleji vedoucí od vlakového nádraží k centru města si už můžeme utvořit právě pouze z kresby Z lipové aleje u nádraží, datované rokem 1945. Dávno ji nahradila výsadba lísky turecké.

Motiv zeleně - ať už skupin stromů, stromořadí, alejí, nebo solitérů - je ve výtvarném díle Josefa Kachlíka nápadně hojně zastoupen. Vzpomeňme alespoň namátkou další vyobrazení alejí v kresbách Alej v zámecké zahradě (1930) nebo Manerov: Pajtlův hostinec (1942). Krásné studie stromů představují například díla Na řece Hané u židovského hřbitova (1944), V Marchanickém hájku (1942) nebo třeba Ze zámecké zahrady (1947). Za vrcholnou oslavu stromoví můžeme považovat kresbu majestátně vznešené lípy v Moravských Prusích Stará lípa u Boží Muky (1942). V dalších početných kresbách pak tvoří stromy důležitou součást zobrazovaného motivu a kompozice - městských ulic, vesnických návsí, krajinných zákoutí apod.

Když jsme s vyškovským historikem Radkem Mikulkou při přípravách knihy srovnávacích fotografií Vyškov v proměnách v roce 2008 procházeli Vyškovem, uvědomil jsem si, kolik vzrostlých stromů v městském prostoru nedokázalo vzdorovat diktátu moderní racionality. Pánem ulice se stal automobil. A platí to stejně tak i pro venkov. Kdysi typické sousedské lavičky zmizely spolu se stínem košatých korun kamsi za domy do intimity rodinných dvorků, uvolnily prostor odstavným místům pro automobily nebo fádním jehličnanům. Z vnějšku jsme tím přišli o příjemný stín a mikroklima. A ve svém nitru? Odpověď hledejme v kresbách a malbách Josefa Kachlíka.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu