Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

České moře či velehory? Kde vám poví tuto story?

Martina Pásková, č. 2/2020, s. 2-4

Stone balancing neboli vyvažování kamenů

Jan Macek, Rudolf Novák, č. 2/2020, s. 13-16, pro předplatitele

Nech půdu žít

Jana Dlouhá, č. 2/2020, s. 27-29

Jan Lacina, lesník s duší umělce a básníka (1944–2020)

Petr Maděra, č. 2/2020, s. 37-39

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Zachraňme lesy


č. 3/2019, s. 9

Tak se jmenuje kampaň i výzva Hnutí DUHA se sedmi body pro zdravé lesy. Jejím prostřednictvím již 40 tisíc lidí žádá vládu a poslance a poslankyně, aby upravili zákony, zpřesnili zadání pro státní podnik Lesy ČR, zavedli funkční certifikaci lesů a účinněji nastavili lesnické dotace. Komplexní balíček potřebných opatření je zveřejněn na adrese https://zachranmelesy.cz/balicek.

Díky veřejnému zájmu o změnu zalesňovací vyhlášky a tisícům dobrovolnických hodin v lese i u počítačů se loni podařilo mírně zvýšit podíl listnáčů a jedlí, které se budou v českých lesích vysazovat. Mají-li ale lesy reagovat na měnící se společenskou poptávku i změnu klimatu, musí být věkově a druhově mnohem pestřejší, rostlé do odolných a bohatě strukturovaných porostů. O omezení holosečí a konec monokultur se nyní zasazují tisíce lidí, kteří prostřednictvím webu „zachraňme lesy“ podporují nezbytné změny lesního zákona, který poslanci projednávají právě teď. K výzvě se nyní připojují desítky až stovky lidí denně a také vědci, lesníci, starostové postižených obcí a osobnosti veřejného života.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu