Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

České moře či velehory? Kde vám poví tuto story?

Martina Pásková, č. 2/2020, s. 2-4

Stone balancing neboli vyvažování kamenů

Jan Macek, Rudolf Novák, č. 2/2020, s. 13-16, pro předplatitele

Nech půdu žít

Jana Dlouhá, č. 2/2020, s. 27-29

Jan Lacina, lesník s duší umělce a básníka (1944–2020)

Petr Maděra, č. 2/2020, s. 37-39

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Skalický Ropákem za „Čuba“ kanál


Miroslav Patrik, č. 3/2019, s. 40-41

Hlavním tématem ankety o největšího ničitele životního prostředí za rok 2018 se stala vodní dopravní infrastruktura v podobě neměnných plánů na výstavbu „Čuba“ kanálu Dunaj-Odra-Labe za 582 miliard korun a asi třicítky staveb na Labi za 11 miliard korun, včetně plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliard korun a jezu u Děčína za 5,2 miliard korun. V anketě o nejhloupější ekologický výrok za rok 2018 to byla rovnoměrně tato tři témata: údajná nebezpečnost ochránců životního prostředí a přírody, výstavba vodních dopravních sítí a sucho s lesy napadenými kůrovcem.

Výsledky 27. ročníku ankety o antiekologický čin Ropák 2018 byly v Brně zveřejněny Dětmi Země v pátek 26. dubna 2019 společně s výsledky 24. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla 2018. O vítězích svými body rozhodlo 86 členek a členů nezávislé odborné komise ze 101.
Na Ropáka bylo navrženo dvanáct osob, které také postoupily do finále. Za „vládu“ to byli Dan Ťok (2. místo), Miroslav Toman (3. místo) a Marta Nováková (5. místo). Mezi finalisty se překvapivě neobjevil ministr životního prostředí Richard Brabec, který loni skončil na druhém místě.

Na Ropáka bylo navrženo dvanáct osob, které také postoupily do finále. Za „vládu“ to byli Dan Ťok (2. místo), Miroslav Toman (3. místo) a Marta Nováková (5. místo). Mezi finalisty se překvapivě neobjevil ministr životního prostředí Richard Brabec, který loni skončil na druhém místě.

Důležité je ovšem zmínit ředitele Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ladislava Pořízka, který se za souhlasy ke kácení smrků napadených kůrovcem v NPR Břehyně - Pecopala u Doks umístil na 7. místě, a také ředitele Kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka, který se za účelově jednostranné prosazování výstavby odsunutého nádraží v Brně dostal na 6. místo. Veřejnost se téměř shodla s komisí.

Ropákem 2018 se s náskokem 32 bodů před Danem Ťokem stal lobbista a předseda Asociace D-O-L Jan Skalický. Jasným favoritem byl i podle veřejného hlasování 461 osob, neboť získal 58 procent hlasů. Druhým ve veřejném hlasování je Miroslav Toman se 6,5 procenta hlasujících a třetím Dan Ťok se 6,1 procenta.

Skalický získal titul za podporu výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe do roku 2045 podle výsledků studie proveditelnosti z října 2018, ačkoliv jeho přínosy z dopravy tvoří jen asi 10 procent a došlo by k obrovskému zásahu do říčních ekosystémů a do řady chráněných území. Druhým důvodem byla jeho podpora plavebního kanálu u Přelouče, který by zničil biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů, včetně vzácných modrásků očkovaných a bahenních.

Druhé místo získal Ropák 2016, exministr dopravy a exposlanec Dan Ťok, který v lednu 2018 prosadil usnesení vlády o existenci převažujícího veřejného zájmu pro jez u Děčína nad zájmy ochrany území Natura 2000 s bahnitými náplavami. Přitom podle stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze žádná kompenzační opatření za tuto stavbu uložit. Druhým důvodem je návrh novely zákona o urychlení výstavby liniových staveb, podle kterého by účastníci řízení při podání odvolání měli zaplatit 25 tisíc korun a za námitky proti každému závaznému stanovisku dalších 10 tisíc korun, takže řízení by bylo jen pro bohaté.

Třetí místo získal ministr zemědělství Miroslav Toman za vydání vyhlášky, podle které se má v lesích sázet jen 25-45 procent nových listnatých dřevin, ačkoliv MŽP a odborníci doporučovali 60-80 procent, a dále za podporu zvýšení hladiny vody na Vodním díle Nové Mlýny o 35 cm, i když bylo na ochranu lužních lesů a hnízdišť a zimovišť vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve dohodnuto, že hladina se zvyšovat nebude.

Do ankety Zelená perla 2018 bylo veřejností zasláno 40 výroků, nicméně do finále se jich mohlo dostat jen 18. Vítězem ankety se stal zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, poslanec a Ropák 2017 Jaroslav Foldyna, který ve svém projevu v Poslanecké sněmovně v červnu 2018 na obhajobu výstavby jezu u Děčína prohlásil následující: „Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“ Ano, jde o ukázkovou politickou demagogii, neboť si lze jen stěží představit, že by se každoročně kolem 250 miliónů lidí jezdilo dívat na obrovské betonové koryto a na zničené lužní lesy na Dunaji.

Na druhé místo se dostal pracovník odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství Václav Tomášek, který na otázku, zda by se měla omezit výsadba smrků, v září 2018 odpověděl takto: „Ani probíhající kůrovcovou kalamitu nelze spojovat se současným pěstováním smrku.“

Třetí místo získal prezident ČR v letech 2003 až 2013, Ropák 1993 a majitel Zelených perel 1995, 2005 a 2007 Václav Klaus, který na otázku, zda se ho již nějak dotklo sucho, v květnu 2018 odpověděl: „Dnešní sucho, které cítím na své chalupě, znamená méně trávy (a sekání), méně vody ve studni, méně hub. Očekávám obrovské posílení moci všech zelených ideologů a pisálků.“

Vyhlášení výsledků obou anket během pátku opět patřilo mezi významné události, neboť o ně projevilo zájem kolem dvaceti pěti serverů, Český rozhlas, Frekvence 1, Česká televize i TV Prima. V sobotních novinách byly výsledky otištěny v tradičních denících, ovšem nikoliv třeba v Blesku či v Aha! jako loni. Oproti předchozímu ročníku byl celkový zájem médií nakonec asi o 12 procent vyšší.

Miroslav Patrik, Děti Země

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu