Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Petr Skácel


Bohdana Fabiánová, č. 4/2019, s. 34-35

V době setkání s Petrem Skácelem jsem byla ještě hodně malé děvčátko. Často a ráda jsem s tatínkem chodila tzv. do města. Chodili jsme po památkách, ukazoval mi brněnské kostely, obrazy v nich, vyprávěl mi biblické příběhy, které se na obrazech odehrávaly, u kapucínků pak „co byli oni a budeme i my“. Vycházky často odpoledne končily v „lidušce“ na Petrově, kde učil tatínkův kamarád malíř a grafik Jaroslav Škarohlíd a taky bratr básníka Jana Skácela malíř Petr Skácel. Krásně to tam vonělo barvami a bylo tam vlídno. Petra Skácela jsem se tedy rozhodně nebála, protože byl laskavý a usměvavý. Jednou jsem tam něco malovala a tatínek se ptal, jestli bych nemohla do lidušky chodit. Strýc Škarohlíd se usmál se slovy: Pepo, na malování není, bude šikovná na něco jiného. A Petr Skácel se otočil a s udivením jej káral: Jak to můžeš u tak malého děcka říct a poznat. Už to ale zůstalo u prvního rozhodnutí, ke kterému se taťka přiklonil.

No, a tak jsem nejen nezačala chodit na Petrov do výtvarky ke strejdovi Škarohlídovi, ale ani jsem tam nezačala chodit malovat k Petru Skácelovi. Výtvarno mě ale uchvacovalo, byť jsem byla jen obdivným pozorovatelem. A tak to zůstalo doteď.

25. září 2019 uplynulo 95 let od malířova narození.

Bohdana Fabiánová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu