Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Hravé město


Dana Zajoncová, č. 3/2011, str. 1

Na konferenci Veřejné prostory - živá místa Harry Harbote ze společnosti Richter Spielgeräte mluvil o přírodních hřištích: „V současnosti se zvyšuje nutnost nabídnout dětem ve městě přírodní prostředí. Nejen proto, že děti potřebují přírodu, ale i proto, že příroda potřebuje děti. Jak jinak mohou v dospělosti chránit přírodu, když s ní nemají zážitky?“ Stejné je to s námi ostatními a s městem jako takovým. A proto potřebujeme ve městech vytvářet kvalitní, inspirující a lákavé prostory pro lidi. Jak je oživit nejen lidsky, ale i přírodně, jak to v komunitě naplánovat a provést, jak nezapomenout na prvky u nás zatím spíše nevšední, jako jsou komunitní kompost, byliny ve veřejné zeleni, revitalizace řek uvnitř města, sochy na náměstích a v parcích či sdílení aut? Kvalitní a příjemná města chápeme jako součást krajiny, kterou můžeme obývat rozumně a nedestruovat přitom ekologické vazby. I o ní je toto číslo, které volně navazuje na zmíněnou konferenci. Zajímavé počtení a hravé léto! Já běžím na hřiště.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu