Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Hravé město


Dana Zajoncová, č. 3/2011, str. 1

Na konferenci Veřejné prostory - živá místa Harry Harbote ze společnosti Richter Spielgeräte mluvil o přírodních hřištích: „V současnosti se zvyšuje nutnost nabídnout dětem ve městě přírodní prostředí. Nejen proto, že děti potřebují přírodu, ale i proto, že příroda potřebuje děti. Jak jinak mohou v dospělosti chránit přírodu, když s ní nemají zážitky?“ Stejné je to s námi ostatními a s městem jako takovým. A proto potřebujeme ve městech vytvářet kvalitní, inspirující a lákavé prostory pro lidi. Jak je oživit nejen lidsky, ale i přírodně, jak to v komunitě naplánovat a provést, jak nezapomenout na prvky u nás zatím spíše nevšední, jako jsou komunitní kompost, byliny ve veřejné zeleni, revitalizace řek uvnitř města, sochy na náměstích a v parcích či sdílení aut? Kvalitní a příjemná města chápeme jako součást krajiny, kterou můžeme obývat rozumně a nedestruovat přitom ekologické vazby. I o ní je toto číslo, které volně navazuje na zmíněnou konferenci. Zajímavé počtení a hravé léto! Já běžím na hřiště.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu