Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Sdílejme auta


Danuše Strnadová, č. 3/2011, str. 13

Již řecký filozof Aristotelés kdysi dávno pronesl výrok, že „bohatství nespočívá ve vlastnictví věcí, ale v jejich užívání“. Carsharing neboli sdílení aut je fenomén, který této myšlence zcela odpovídá. Stejně jako si pro nákup v supermarketu nepořizujeme svůj vlastní nákupní vozík, ale jednoduše si jej vypůjčíme, když jej zrovna potřebujeme, není nutné automobil vlastnit, abychom jeho prostřednictvím mohli uskutečnit nějakou cestu. Místo toho můžeme využít právě služeb car-sharingu. Ten může nabývat různých podob, od neoficiálních sdružení přátel, kteří se dělí o užívání automobilů a s tím spojené starosti a náklady, až po komerční formu se silným technologickým zázemím a právně ošetřenými smlouvami s klienty. Jak ukazují bohaté zahraniční zkušenosti, car-sharing nachází největší uplatnění zejména v místech s vysokou hustotou zalidnění a dobrou obslužností veřejnou dopravou a také v univerzitních městech.

Car-sharing přináší mnohé výhody nejen svým uživatelům, ale i celé společnosti. Uživatelům sdílených aut odpadají starosti spojené s nákupem automobilu, jeho provozem a následnou likvidací. Pro různé typy cest si mohou vybrat z různých typů vozidel. Nemusejí také hledat volné parkovací místo v přeplněných centrech velkých měst, protože vozidla car-sharingu mívají vyhrazená místa pro parkování. Díky využívání nižšího počtu automobilů více uživateli postačí vyrobit méně vozidel, vybudovat méně míst pro jejich parkování, a tím ušetřit nejen přírodní zdroje a finanční prostředky, ale také veřejný prostor. Carsharing navíc prokazatelně mění dopravní chování svých uživatelů směrem k šetrnějším formám dopravy, jako je chůze, cyklistika či přeprava veřejnou dopravou.

Má car-sharing potenciál fungovat ve větším měřítku i v Brně? To byla jedna z otázek, na niž jsem hledala odpověď ve své diplomové práci. Provedla jsem rozsáhlé dotazníkové šetření s více než 400 respondenty. Šetření přineslo zajímavé výsledky, které do značné míry hovoří ve prospěch dalšího rozvoje car-sharingu v Brně:

  Většina uživatelů aut využívá svá vozidla způsobem, kdy by se jim z ekonomického hlediska spíše vyplatilo vstoupit do car-sharingu než automobil vlastnit.
Průzkum ukázal, že nadpoloviční většina respondentů (57,3 %) najede ročně autem do 10 000 km. Při této vzdálenosti se vlastnictví auta v porovnání s využíváním sdílených vozidel ekonomicky příliš nevyplácí a pro tuto skupinu uživatelů by bylo finančně výhodnější využívat služeb car-sharingu místo vlastního automobilu.

  Většina lidí nepotřebuje auto k dennímu dojíždění do zaměstnání nebo do školy.
Město Brno je dobře obslouženo veřejnou dopravou a lidé tak povětšinou nejsou odkázáni na vlastní automobil při svých každodenních cestách do zaměstnání nebo do školy. Výsledky průzkumu ukazují, že většina respondentů využívá auto k méně než polovině svých cest po Brně (téměř 40 % respondentů) nebo se autem po Brně vůbec nepřepravují (38,3 %). Odpovídá tomu i skutečnost, že zhruba dvě třetiny respondentů vlastní dlouhodobou předplatní jízdenku na veřejnou hromadnou dopravu. Auta jsou nejčastěji využívána k výletu, krátkodobé dovolené nebo nákupu, což může být pohodlně realizováno právě prostřednictvím car-sharingu.

  Car-sharing je lépe přijímán vysokoškoláky.
Jak potvrzují výsledky tohoto i zahraničních průzkumů, car-sharing je lépe přijímán vysokoškolsky vzdělanými lidmi. V tom má Brno výhodu, jelikož je druhým největším centrem vzdělání v České republice. Nachází se zde šest univerzit, přičemž velká část absolventů zůstává v Brně i po dokončení studií. Je pravděpodobné, že právě v řadách studentů a absolventů vysokých škol najde car-sharing široké uplatnění.

  V Brně existuje výrazná cílová skupina potenciálních uživatelů car-sharingu.
V rámci průzkumu byla vymezena cílová skupina potenciálních uživatelů car-sharingu jako osoby, které ročně autem najezdí do 10 000 km nebo auto sice nevyužívají, ale někdy ho potřebují. Tato skupina tvořila 63 % respondentů, přičemž téměř polovina z nich (47,4 %) považuje car-sharing za využitelný pro svou domácnost.

Výsledky průzkumu také naznačují, že se carsharing uplatní zejména u mladých rodin, které plánují pořízení automobilu a tato služba by jim tak mohla nabídnout alternativu ke koupi vlastního vozu. Pro úspěšný rozvoj carsharingu v Brně i ostatních českých městech bude klíčovým prvkem zejména nastavení poplatků za kilometr a za hodinu a zajištění stanovišť vozidel v problematických lokalitách, zejména v centru města.

Kde najít další informace

Každý z nás může přispět k rozvoji carsharingu jednoduše tím, že se zapojí do aktivit některé již fungující organizace. V Brně poskytuje službu sdílení automobilů občanské sdružení Autonapůl, které je v současnosti největší a nejdéle působící car-sharingovou organizací v České republice. V Praze zvolna rozvíjí své aktivity menší organizace Car-sharing Praha.


Mgr. Danuše Strnadová (1985) diplomovou prací Car-sharing jako trvale udržitelná forma dopravy (2010) absolvovala Přírodovědeckou fakultu MU, pracuje v Centru dopravního výzkumu v Brně, danuse.strnadova(zavináč)cdv.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu