Čtení na tyto dny

Dětská prosba

Přivez mi něco živého -
- utíká Katka k tatínkovi
startujícímu mezi paneláky auto

Něco živého  Určitě
Nezapomeň tati

(Jindřich Zogata)

 

 

 

Doporučujeme ke čtení

Ferdinand Bučina (1909–1994), fotograf krajiny, lidí a přírody

Tomáš Rasl, č. 4/2021, s. 12-16, pro předplatitele

Cestou na Grotleské písky

Tomas Espedal, č. 4/2021, s. 29, pro předplatitele

Ro(c)kling není punk

David Veselý, č. 4/2021, s. 37

Moravské Slovensko po bezmála 100 letech – chvála reprintu vzácné publikace

Aleš Máchal, č. 4/2021, s. 48-49, pro předplatitele

Moravský kras – známý i neznámý

Leoš Štefka, č. 3/2021, s. 16-20

Poustevníci, žvýkačky a krém na opalování

David Veselý, , č. 3/2021, s. 28

Hugo Václav Sáňka (1859–1929)

Bohdana Fabiánová, č. 3/2021, s. 36

Protější stráň

Matěj Hořava, č. 3/2021, s. 49

Vcházení do obrazů Josefa Jambora


Michal Friedl, č. 4/2021, s. 23

Vzácnou příležitost vstoupit do obrazů některého z našich předních krajinářů měli i čtenáři Veroniky. Poprvé ve Veronice 4/2013 to byly krajiny právě Josefa Jambora, v čísle 3/2014 Emanuela Raného, 1/2015 Oldřicha Blažíčka, 1/2019 Bohdana Laciny a bohužel naposledy nás Jan Lacina zavedl v čísle 4/1019 do obrazů Františka Richtera. Ponořit se znovu do obrazů Josefa Jambora můžete ale právě nyní při návštěvě Galerie Josefa Jambora v Tišnově. Výstava je věnována rovněž památce právě Jana Laciny a je vyvrcholením jeho dlouholetého úsilí, kterým nakazil řadu svých spolupracovníků a žáků. Jak by také ne, vždyť sám říkával: „Vzrušujícím dobrodružstvím je hledat místo, v němž si kdysi krajinář postavil štafle, aby zobrazil sobě libý záběr. Nelze pak odolat touze do záběru obrazu vejít. Radost z objevení těchto malířských štací však může pokazit jejich současný stav.“

Na výstavě lze shlédnout více než tři desítky Jamborových obrazů či menších črt. Byť se jedná jen o nepatrný zlomek malířova rozsáhlého díla, zachycuje různorodé motivy a krajiny především z Tišnovska a Vysočiny, ale třeba i brněnských či pražských zákoutí. Téměř každý obraz je doplněn o fotografii téhož místa a také o komentář k historickému i současnému stavu jak celé krajiny, tak krajinných detailů. Přiložena je mapka s polohou, odkud byla krajinná scenérie zachycena, takže nic nebrání tomu, aby se návštěvníci pokusili sami do obrazů vstoupit. Pro ty největší fanoušky je dokonce vystaveno několik děl, u kterých se doposud místo jejich pořízení nepodařilo dohledat. Kdo ví, třeba zrovna Vám se to podaří.

Expozice je jedním z výstupu projektu Technologické agentury České republiky, na jehož řešení se podílí několik pracovišť, konkrétně Ústav geoniky Akademie věd ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendelovy univerzity v Brně. Podobně jako výstava bude koncipována také kniha Vcházení do obrazů Josefa Jambora, která vyjde v roce 2022 a bude obsahovat širší výběr malířova díla.

Michal Friedl

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu