Čtení na tyto dny

Ocúny

Za řekou lesy v tichých mukách
svlékají potrhaný šat
a chystají se odlétat

Bojíme se že osamíme
na steskem podmáčených lukách

Bývá nám úzko v ony dny
kdy lužní háje jsou jak svaté
a v trávě rostou jedovaté
bledé a křehké ocúny

(Jan Skácel
Odlévání do ztraceného vosku, 1984) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

Vcházení do obrazů Josefa Jambora


Michal Friedl, č. 4/2021, s. 23

Vzácnou příležitost vstoupit do obrazů některého z našich předních krajinářů měli i čtenáři Veroniky. Poprvé ve Veronice 4/2013 to byly krajiny právě Josefa Jambora, v čísle 3/2014 Emanuela Raného, 1/2015 Oldřicha Blažíčka, 1/2019 Bohdana Laciny a bohužel naposledy nás Jan Lacina zavedl v čísle 4/1019 do obrazů Františka Richtera. Ponořit se znovu do obrazů Josefa Jambora můžete ale právě nyní při návštěvě Galerie Josefa Jambora v Tišnově. Výstava je věnována rovněž památce právě Jana Laciny a je vyvrcholením jeho dlouholetého úsilí, kterým nakazil řadu svých spolupracovníků a žáků. Jak by také ne, vždyť sám říkával: „Vzrušujícím dobrodružstvím je hledat místo, v němž si kdysi krajinář postavil štafle, aby zobrazil sobě libý záběr. Nelze pak odolat touze do záběru obrazu vejít. Radost z objevení těchto malířských štací však může pokazit jejich současný stav.“

Na výstavě lze shlédnout více než tři desítky Jamborových obrazů či menších črt. Byť se jedná jen o nepatrný zlomek malířova rozsáhlého díla, zachycuje různorodé motivy a krajiny především z Tišnovska a Vysočiny, ale třeba i brněnských či pražských zákoutí. Téměř každý obraz je doplněn o fotografii téhož místa a také o komentář k historickému i současnému stavu jak celé krajiny, tak krajinných detailů. Přiložena je mapka s polohou, odkud byla krajinná scenérie zachycena, takže nic nebrání tomu, aby se návštěvníci pokusili sami do obrazů vstoupit. Pro ty největší fanoušky je dokonce vystaveno několik děl, u kterých se doposud místo jejich pořízení nepodařilo dohledat. Kdo ví, třeba zrovna Vám se to podaří.

Expozice je jedním z výstupu projektu Technologické agentury České republiky, na jehož řešení se podílí několik pracovišť, konkrétně Ústav geoniky Akademie věd ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendelovy univerzity v Brně. Podobně jako výstava bude koncipována také kniha Vcházení do obrazů Josefa Jambora, která vyjde v roce 2022 a bude obsahovat širší výběr malířova díla.

Michal Friedl

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu