Čtení na tyto dny

Návštěva ze souhvězdí višně

Nad ránem s bouřkou přistály
i ty nezralé
Zářily
jako vltavíny
s křišťálovou peckou uvnitř

Scifisté samozřejmě spali
jako když je
do hvězd hodí
my jsme samozřejmě spali
jako když nás
do hvězd hodí
a hvězdy samozřejmě spaly
jako když je
do lidí hodí

Tak byla budoucnost
zase jen ve hvězdách
a lidech

(Jiřina Salaquardová) 

 

Doporučujeme ke čtení

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Platan profesora Chudoby


Bohdana Fabiánová, č. 1/2022, s. 46

Foto Jiří Rambousek

Platan javorolistý na nároží ulic Veveří a Pekárenská byl prohlášen za památný strom již v listopadu 2002. Rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ze dne 15. prosince 2021 byl přejmenován na Platan profesora Chudoby.

Příběh tohoto platanu začal jeho vysazením, jak jinak. Jeho stáří se v rozhodnutí odhaduje na 100 let, ale vzhledem k dále popisovaným okolnostem se laicky domnívám, že bude možná starší. Stáří stromu bylo pravděpodobně určováno v době, kdy byl zařazován mezi památné stromy, možná už daleko dříve; nadále bylo v úředních spisech opisováno, bez ohledu na plynutí času. I to se na úřadech někdy stává. V minulosti byly památné stromy označeny pouze čísly a druhovým určením. Žadatelem o přejmenování stromu byla Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a profesor František Chudoba (1878-1941) byl český anglista, literární historik a překladatel, od roku 1920 také řádný profesor anglické filologie na nově zřízené Masarykově univerzitě. Je krásné, že jeho následovníci iniciovali přejmenování stromu a je radostným zjištěním, že úřad jejich emocemi podpořené žádosti vyhověl. Lze jen doufat, že přibydou další památné stromy, jejichž označení číslem nahradí konkrétní pojmenování. Jak známo, k pojmenovaným věcem si rádi vytváříme osobní vztahy a vazby, bereme je více za své. Tím spíše, jde-li o součást živé přírody uprostřed našeho města. Anglisté z ulice Arna Nováka 1 však nepojmenovali strom po svém významném předchůdci náhodou. Profesor Chudoba nebyl jen filologem, ale byl významnou osobností brněnského kulturního života, uznávanou předními českými intelektuály, umělci a vědci za přínosy k nově se tvořící kultuře mladé republiky. Byl také známým popularizujícím polemikem. A právě v jednom ze svých fejetonů, který vyšel v Lidových novinách 6. června 1930, lamentoval nad žalostným stavem veřejné zeleně v tehdejším Brně. Jako kontrast uvedl „ztepilý a pěkný“ platan rostoucí na ulici Veveří „vedle vojenské zásobárny“, kolem něhož chodil každý den ze svého bytu na Veveří č. 75 na fakultu. Už před více než 90 lety tedy vyjádřil obdiv k jeho kráse.

FaBo

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu