Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Platan profesora Chudoby


Bohdana Fabiánová, č. 1/2022, s. 46

Foto Jiří Rambousek

Platan javorolistý na nároží ulic Veveří a Pekárenská byl prohlášen za památný strom již v listopadu 2002. Rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ze dne 15. prosince 2021 byl přejmenován na Platan profesora Chudoby.

Příběh tohoto platanu začal jeho vysazením, jak jinak. Jeho stáří se v rozhodnutí odhaduje na 100 let, ale vzhledem k dále popisovaným okolnostem se laicky domnívám, že bude možná starší. Stáří stromu bylo pravděpodobně určováno v době, kdy byl zařazován mezi památné stromy, možná už daleko dříve; nadále bylo v úředních spisech opisováno, bez ohledu na plynutí času. I to se na úřadech někdy stává. V minulosti byly památné stromy označeny pouze čísly a druhovým určením. Žadatelem o přejmenování stromu byla Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a profesor František Chudoba (1878-1941) byl český anglista, literární historik a překladatel, od roku 1920 také řádný profesor anglické filologie na nově zřízené Masarykově univerzitě. Je krásné, že jeho následovníci iniciovali přejmenování stromu a je radostným zjištěním, že úřad jejich emocemi podpořené žádosti vyhověl. Lze jen doufat, že přibydou další památné stromy, jejichž označení číslem nahradí konkrétní pojmenování. Jak známo, k pojmenovaným věcem si rádi vytváříme osobní vztahy a vazby, bereme je více za své. Tím spíše, jde-li o součást živé přírody uprostřed našeho města. Anglisté z ulice Arna Nováka 1 však nepojmenovali strom po svém významném předchůdci náhodou. Profesor Chudoba nebyl jen filologem, ale byl významnou osobností brněnského kulturního života, uznávanou předními českými intelektuály, umělci a vědci za přínosy k nově se tvořící kultuře mladé republiky. Byl také známým popularizujícím polemikem. A právě v jednom ze svých fejetonů, který vyšel v Lidových novinách 6. června 1930, lamentoval nad žalostným stavem veřejné zeleně v tehdejším Brně. Jako kontrast uvedl „ztepilý a pěkný“ platan rostoucí na ulici Veveří „vedle vojenské zásobárny“, kolem něhož chodil každý den ze svého bytu na Veveří č. 75 na fakultu. Už před více než 90 lety tedy vyjádřil obdiv k jeho kráse.

FaBo

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu