Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc.


Miroslav Kundrata, č. 4/2022, s. 44

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc., (27. srpna 1939 - 29. listopadu 2022), český molekulární epidemiolog a genetik, respektovaný odborník na zdravotní dopady znečištění.

Byl blízkým spolupracovníkem Josefa Vavrouška, na jehož cenu byl několikrát nominován. Spolu s dalšími laureáty jako Bedřich Moldan, Martin Říha a Igor Míchal i dalšími členy Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV patřil mezi skupinu statečných autorů dokumentu „Rozbor ekologické situace v Československu“, který unikl na veřejnost v roce 1983 a zásadně ovlivnil formování ekologické opozice vůči režimu. Jeho studie z Teplicka v Podkrušnohoří nebo Ostravska přinesly data o zničujícím dopadu znečištění na délku života nebo nemoci dýchacích cest a přispěly k mobilizaci protestů na Teplicku už rok před listopadovou revolucí. Této práci se věnoval i po roce 1989 v Akademii věd a zůstal aktivní až do svých 83 let.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu