Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Vážení čtenáři, ...


Bohdana Fabiánová, č. 1/2023, s. 1

Vážení čtenáři,

dovolte, abych se s Vámi přivítala v roce 2023 nabídkou z čísla, které nepřináší žádné vyhraněné téma, ale je velmi pestré. Ředitel národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl nás hned v prvním textu reálně seznámí s ředitelem Asociace národních parků Rakouska a zároveň ředitelem národního parku Thayatal Christianem Üblem, a zeptá se, jak je u nich státem organizována péče o přírodu národních parků a jak se daří přeshraniční spolupráce na společných projektech. Větrné mlýny pak naťuknou průhled k našim jižním sousedům literárně i fakticky. I v následujících číslech se chystáme na další průzkumné výpravy do rakouské ochrany přírody. V únoru Český svaz ochránců přírody zaujal oficiální stanovisko k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v České republice a my pokládáme za důležité Vás s ním aktuálně seznámit. Jaroslava Kvasnicu zase natolik nadzvedly ze židle dva příspěvky v mysliveckých periodikách, že se rozhodl ve Veronice porovnat tvrzení myslivců s realitou a zastat se vlků i jejich ochránců. Dalším malým seriálem, který bychom v tomto ročníku rádi ve Veronice uvedli, je povídání o brněnské zoo, která letos slaví 70. výročí svého založení (pro veřejnost otevřena 30. srpna 1953). Je určitě zajímavé dozvědět se, jak to všechno tehdy bylo. Nejdříve obecně o vzácném biotopu Mniší hora. Mojmír Vlašín glosuje vládní rozhodnutí o „smrti“ kanálu Dunaj-Odra-Labe, ale zároveň varuje, že na dědictví po kanálu DOL může vznést nárok nejeden jeho pohrobek. Příroda se pomalu probouzí a ptáci nám vydatně pomáhají přiblížit se jaru každým dnem několika hlásky navíc, proto vítám článek o ptačích parcích i jako propustku ze zimy. Určitě také nepřehlédněte varování před oslavnými ohňostroji, které nejsou jen doménou novoročních oslav, ani několik recenzí, aktuálních stejně jako těch s mírně prošlou lhůtou.

Na několika následujících stránkách najdete i trochu geologie, kamenné krásky, která tančí všude kolem nás. V neposlední řadě doufám, že Vás potěší text kolegů z Hostětína o udržitelné výrobě a spotřebě potravin s receptem na výbornou bělokarpatskou kyselici se sušeným ovocem. Sama jen dodávám, že bych přidala bobkový list, pepř a nové koření. Tolik nabídka z obsahu a mířím k dárku, který jste našli uprostřed vložený jako separát. Jsou to fotografie Ferdinanda Bučiny, jemuž jsme se věnovali dvakrát už v ročníku 2021. Tentokrát ale jde o tematický soubor provázející letním kosením luk. Různé spolky a sdružení s nostalgií pořádají na různých místech naší vlasti kosení luk; fakticky jde jen o jakousi připomínku a ukázku zašlých dovedností i způsobu tradičního hospodaření, hlavním cílem těchto akcí je zachování nebo posílení biodiverzity. Práce kosců v podobě, jak ji Bučina zachytil na Horňácku v okolí Javorníka, u nás zcela zanikla. Doufáme tedy, že Vás tento obrazový závan časů minulých s doprovodným slovem Václava Štěpánka naplní radostí.

Přeji Vám při pročítání prvního čísla časopisu Veronica nikým a ničím nerušené chvíle.

Bohdana Fabiánová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu