Čtení na tyto dny

Ocúny

Za řekou lesy v tichých mukách
svlékají potrhaný šat
a chystají se odlétat

Bojíme se že osamíme
na steskem podmáčených lukách

Bývá nám úzko v ony dny
kdy lužní háje jsou jak svaté
a v trávě rostou jedovaté
bledé a křehké ocúny

(Jan Skácel
Odlévání do ztraceného vosku, 1984) 

 

Doporučujeme ke čtení

E pericoloso sporgersi

Šárka Mazánková, č. 2/2023, s. 15-16

Staré dobré Rakousko-Uhersko

Roman Barták, č. 2/2023, s. 26-27, pro předplatitele

Úzkokolejka v Maramureši

Mojmír Vlašín, č. 2/2023, s. 36-38, pro předplatitele

Nationalparks Austria – Asociace národních parků Rakouska aneb Jak to dělají jinde?

Christian Übl, č. 1/2023, s. 2-5, pro předplatitele

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Fér Kaffé Veronica jako zpracovna ovoce plus jeden speciální recept

Josef Zimola, Irena Stehlíková, č. 1/2023, s. 23-24

Jak na Nový rok…

Renata Placková, č. 1/2023, s. 26-27

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Lidé, po nichž zůstávají stromy


Antonín Martiník, č. 1/2023, s. 13
V krajině s několika desítkami hektarů jedné plodiny (zde kukuřice) se i v rané fázi po založení stává biokoridor funkčním krajinným prvkem.
V krajině s několika desítkami hektarů jedné plodiny (zde kukuřice) se i v rané fázi po založení stává biokoridor funkčním krajinným prvkem. Foto Antonín Martiník

Je známo, že nás a náš „přínos“ zhodnotí až ti, co přijdou po nás. Myslím, že to platí především v dnešní „tekuté“ době. Letos je tomu pět let, co nás navždy opustil lesník a krajinný ekolog pan docent Antonín Buček. To, že tu po něm „zůstal jeho“ multifunkční větrolam a biokoridor (dále jen biokoridor), hovoří za vše. Připomeňme, že uvedený biokoridor byl založen, přesněji jeho založení bylo zahájeno v roce 2018 v katastru obce Hrušky na Břeclavsku. Hlavním motivem jeho vytvoření byla snaha vlastníka a uživatele zdejších zemědělských pozemků zpřírodnit (myšleno rozčlenit a „ostromovatět“) rozlehlou monokulturní zemědělsky intenzivně využívanou krajinu.

Pro krajinu jsou zde sice typické rozsáhlé větrolamy, které byly založeny již v 50. letech minulého století, ale je jich málo. Síť větrolamů nebyla nikdy dokončena a ty, co se podařilo založit, jsou vlivem absentující péče v zuboženém stavu. Jak bylo naznačeno, Bučkův biokoridor nebyl založen jednorázově, ale byl (vlastně pořád je) tvořen postupně a kontinuálně, což se ukazuje jako výhoda. Prvotním záměrem bylo jeho založení rozložit na dva roky; jednak z důvodu eliminace rizik spojených s možným nezdarem (počasí a nízká ujímavost dřevin), jednak z důvodů organizačně-technických. V prvním roce tak bylo založeno 200 metrů biokoridoru o šířce asi 16 m, v roce následujícím dalších 200 metrů o stejné šířce. Nikoliv záměrně, ale vlivem vysokých ztrát způsobených srnčí zvěří bylo naproti tomu nezbytné v dalších letech provádět opětovná vylepšování. Přestože bylo především jaro roku 2019 extrémně suché a některé sazenice se neujaly, nebyla mortalita dřevin v zaplocených částech biokoridoru tak zásadní jako opakované poškozování dřevin v částech, kde byly vysázeny a ochráněny individuálně (poloodrostky a odrostky s individuální ochranou). Tento způsob založení, tedy střídání plošné výsadby v oplocenkách s individuální výsadbou do tubusu byl zvolen záměrně z důvodu zachování průchodnosti území. Bohužel tlak srnčí zvěře ve zdejší krajině byl tak enormní, že mu neodolaly často ani již zdárně odrůstající více než tři metry vysoké vitální třešně. I proto bylo v loňském roce rozhodnuto, že i tyto průchozí části s individuálními výsadbami budou zaploceny.

Z vysazeného spektra dřevin nejlépe odrůstá již zmiňovaná třešeň ptačí, v zaplocených částech se daří i keřům (ptačí zob, hloh), babyce, dubům, také zvláště cenným topolům černým, i když i ty utrpěly výrazné ztráty vlivem srnčí zvěře. S kontinuální výsadbou se zde počítá i v příštím roce, konkrétně půjde o ovocné druhy dřevin - plánovány jsou výsadby hrušní, jedlých jeřábů a jiných plodonosných druhů. O biokoridor projevil zájem místní ozeleňovací spolek, péče bude v budoucnu tedy nejen v rukou vlastníka, zemědělské firmy, ale také místních občanů. V duchu multifunkčnosti tak bude možné od zdejšího biokoridoru očekávat další užitek, a třeba se časem podaří tyto dřeviny přetransformovat, resp. jejich plody přepálit do lokální pálenky s příznačným názvem Bučkova biokoridorovice z Hrušek.

Antonín Martiník, Aneta Kohútová


Antonín Martiník (1975), profesí lesník, pedagog a výzkumník - pěstitel a obdivovatel stromů v lese i mimo něj.
Aneta Kohútová (1989), profesí lesní v luhu, doktorandka - výzkumnice jihomoravských větrolamů, spoluzakladatelka ozeleňovacího spolku po tornádu.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu