Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Pohádka o standardizované biodiverzitě aneb jak příroda nedostala dotaci


David Veselý, č. 4/2023, s. 33

Za devatero horami a devatero řekami bydlela Příroda. Vedlo se jí celkem dobře, voda zurčela, ptáčci šveholili a motýli poletovali po loukách. Občas se ale i v této idylce objevil nesoulad, někdy tak dlouho nepršelo, že voda v potocích přestala zurčet, motýly na loukách občas zasypal sníh, nebo naopak v létě ze samého horka ptáčkům hlas v hrdle vyschnul. Tahle Příroda byla stará jako sama příroda, a tak věděla, že k takovým zmatkům prostě občas dochází, a byla celkem v klidu. Některá zvířátka, zvláště ta, co nechodila po čtyřech, si ale začala stěžovat.

A tak se Příroda rozhodla, že jestli v tom chce udělat pořádek, musí si požádat o dotaci. Zašla proto za černokněžníkem, který měl složité magické jméno Pravidla pro žadatele a příjemce, které si nikdo nepamatoval, a proto mu říkali prostě Pržap. „Kouzelníku Pržape,“ zeptala se Příroda, „nemohla bych taky dostat dotaci?“ „Anhal nathrakh, urthvas bethad, dokhjel djenve,“ začal kouzelník zcela srozumitelně vysvětlovat, „Abrakadabra, na co bys tu dotaci chtěla?“

„No, dívala jsem se včera v nivě a mám tam pár hezkých tůní,“ zamyslela se Příroda. „Ovšem, jakoupak mají hloubku?“ zeptal se kouzelník. „No, různou, jak už tak to bývá. Mám tam hluboké poříční tůně, zanikající odtržená říční ramena, nebo třeba jenom kaluž po vyvráceném stromu. Ale s tebou mohu hovořit na úrovni, takže tam mám eupotamon i parapotamon. Mělký plesiopotamon kousek od řeky, ale i hluboký paleopotamon, který je kupodivu od řeky vzdálenější. Takže hloubka? Ta je několik metrů, nebo třeba i nula“.

„Ho hó,“ zasmál se kouzelník, „jak tůň nemá hloubku jeden a půl metru, nedostaneš ani korunu. Na to máme tabulky. Co tam máš dál?“

„Tak, teď moje nejmilejší vodní toky. Mohu ti nabídnout složitou krajku koryt divočících toků, kdy se toky drží v jednom a za chvíli zase v jiném korytě. Nebo toky, které vysychají, ale přesto jsou důležitou osou krajiny“, rozněžnila se Příroda. „Zastav,“ přerušil ji kouzelník, „to máš zase smůlu. Pokud korytem neprotéká voda 24 hodin, 365 dnů v roce, tak se nejedná o vodní tok, i kdyby se celá fluviální morfologie stavěla na hlavu.“

Víš co, kouzelníku? O tom dalším se už raději ani nebudeme bavit,“ řekla Příroda.

A tak Příroda odešla bez dotace. Měla prostě málo glajchšaltovanou diverzitu, která neodpovídala metodickým pokynům, pravidlům ani standardům. Po loukách dál poletovali motýli, voda zurčela v potocích a šveholili ptáci, Příroda sice nedostala dotaci, ale byla spokojená. Šťastná to žena, řekla by paní kněžna. Ale je to jenom pohádka.

David Veselý

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu