Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

2024 - Rok motýlů ČSOP


č. 1/2024, s. 30

Rok 2024 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem motýlů. Cílem je upozornit na tyto na pohled křehké, ale zároveň velmi zajímavé zástupce hmyzu a inspirovat k jejich ochraně a ochraně biotopů, ve kterých se vyskytují.

Motýla si většinou představíme na rozkvetlé louce a je pravda, že jich zde žije velké množství. S dalšími druhy se ale můžeme setkat i v lesích, mokřadech nebo ve vyprahlých skalních stepích. Žijí v nížinách i na horách a jejich vývojová stadia nalezneme na bylinách, stromech, ve vzduchu i pod zemí. Pozorovat můžeme jednotlivé druhy jak ve dne, tak v noci. Stejně jako mnohý další hmyz, rovněž motýli byli schopni přizpůsobit se všemožným podmínkám.

Pokud tedy chceme motýly vídat v krajině, musíme se o ni starat komplexním způsobem.

Během roku budou po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o motýlech i o možnostech a způsobech jejich ochrany.

Český svaz ochránců přírody v rámci svého národního programu Ochrana biodiverzity podporuje projekty místních spolků na realizaci praktických opatření ve prospěch biodiverzity, monitoringu a osvětových aktivit. K Roku motýlů byla připravena putovní výstava, která bude v průběhu roku na mnoha místech po celé České republice a kterou si můžou organizace ČSOP, ale i jiné veřejné subjekty zapůjčit.

Informace o výstavě i o akcích, které budou pořádány k Roku motýlů, jsou aktuálně zveřejněny na webu:

https://biodiverzita.csop.cz/putovni-vystava-k-roku-motylu/

https://biodiverzita.csop.cz/akce-k-roku-motylu/

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu