Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Stromy - má láska


Vilém Reichmann, č. 1/1988, str. 20

Vyrostl jsem v brněnských Lužánkách, odehrály se tam příběhy mé dětské fantazie, napájené četbou cestopisů a knih o přírodě. Věděl jsem, kde za bukem číhá leopard, kde na stromech vyvádějí opice a kde v ponorné Ponávce číhá krokodýl. Později byly stromy Lužánek kulisami zamilovaných schůzek, vrhaly svůj stín na vysokoškolská skripta a mnohem později jsem se na lužáneckých cestách bez stoupání rehabilitoval po infarktu. Vzniklo přátelství se stromy. Sledoval jsem jejich růst, slávu a zánik. Vím, kde padaly po zhoubné vichřici v roce 1946, kde skonaly sešlostí věkem, kde zakrněly a kde rostly do nebývalé krásy jako onen rozložitý obrovský platan uprostřed parku. Snad nepřeháním příliš, jestliže tvrdím, že se s každým stromem znám osobně. Zkrátka - Lužánky mě patrně vychovaly k tomu všímat si stromů víc, než je snad obvyklé, k citovému vztahu, který, nedbaje racionálních úvah, se neubrání vnitřnímu zachvění při zvuku „vražedné“ pily a padajícího stromu, při pohledu na umírající alej, otrávenou výfuky automobilů.

Pokusil jsem se stručně naznačit, co mě možná vedlo k celoživotnímu fotografování stromů, které se tak často staly pro mne nositeli emocionálních významů, symbolů, impulsem imaginace, ale které jsem také často fotografoval jen pro jejich krásu nebo abych dokumentoval zmar této krásy, způsobený lidskou rukou. Tak různorodé podněty daly vzniknout velmi rozsáhlému, nikoliv ucelenému a sourodému souboru Poselství stromů.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu