Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Nejmilejším k narozeninám


Dana Zajoncová, č. 5/2011, str. 1

Připravit číslo o Šumavě nebylo jednoduché. Vlastně se to zdálo nemožné. V redakční radě časopisu Veronica se potkávají jak člen oficiální Rady NP Šumava, tak mluvčí blokády z roku 1999 i té letošní. Ani mezi námi tedy nepanuje jednota ohledně názoru, zda kácet či nezasahovat, jak vnímat kůrovce, jestli chránit krajinný ráz či přírodní procesy. Prostor jsme navíc dali dlouholetým odborným pracovníkům Správy NPŠ, mezinárodně uznávaným badatelům i znalci sociálních sítí. Před očima jsme měli naše přátele a známé, kteří ze strachu před „tisíciletou kalamitou“ ztratili přes léto důvěru ve svoji schopnost zastávat jasné stanovisko ve složitých společenských otázkách.

Hodnocení druhé strany přineslo zářijové číslo časopisu Lesnická práce. My jako nevládní organizace dlouhodobě hájící zájmy přírody a krajiny chceme upozornit především na manipulaci veřejného mínění, silové řešení a nekoncepční přístup současného vedení NPŠ. Z odpovědí na naši anketu je znát, že ne každý obyvatel považuje stávající podmínky ochrany přírody za neslučitelné s životem na Šumavě.

Důležitým důvodem pro toto číslo je skutečnost, že debata pokračuje. Velmi aktuální, a pro budoucí postavení všech českých národních parků rozhodující, je osud zákona o NPŠ. Ve skutečnosti se hraje o mnohem více než jen o Šumavu. Nový zákon může strhnout celou řadu politických snah ke krokům směřujícím doslova k vykradení pojmu národní park a praktikám, které nelze považovat za čestné a vedoucí ke všeobecnému dobru. Jde o mezinárodní význam takto vymezené přírody, jde o lesy, které jsou pro ni příznačné, a v neposlední řadě jde o nás. Budeme mít i nadále možnost se do nich v klidu a s radostí navracet nerušeni soukromými výdobytky těch, kterým jsme je předtím dovolili?

S přáním všeho dobrého toto číslo Veroniky věnujeme národnímu parku Šumava k jeho 20. narozeninám, lesům České republiky k Mezinárodnímu roku lesů a nám všem. Snad budeme ochotni spolu otevřeně a tvořivě komunikovat.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu