Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Nejmilejším k narozeninám


Dana Zajoncová, č. 5/2011, str. 1

Připravit číslo o Šumavě nebylo jednoduché. Vlastně se to zdálo nemožné. V redakční radě časopisu Veronica se potkávají jak člen oficiální Rady NP Šumava, tak mluvčí blokády z roku 1999 i té letošní. Ani mezi námi tedy nepanuje jednota ohledně názoru, zda kácet či nezasahovat, jak vnímat kůrovce, jestli chránit krajinný ráz či přírodní procesy. Prostor jsme navíc dali dlouholetým odborným pracovníkům Správy NPŠ, mezinárodně uznávaným badatelům i znalci sociálních sítí. Před očima jsme měli naše přátele a známé, kteří ze strachu před „tisíciletou kalamitou“ ztratili přes léto důvěru ve svoji schopnost zastávat jasné stanovisko ve složitých společenských otázkách.

Hodnocení druhé strany přineslo zářijové číslo časopisu Lesnická práce. My jako nevládní organizace dlouhodobě hájící zájmy přírody a krajiny chceme upozornit především na manipulaci veřejného mínění, silové řešení a nekoncepční přístup současného vedení NPŠ. Z odpovědí na naši anketu je znát, že ne každý obyvatel považuje stávající podmínky ochrany přírody za neslučitelné s životem na Šumavě.

Důležitým důvodem pro toto číslo je skutečnost, že debata pokračuje. Velmi aktuální, a pro budoucí postavení všech českých národních parků rozhodující, je osud zákona o NPŠ. Ve skutečnosti se hraje o mnohem více než jen o Šumavu. Nový zákon může strhnout celou řadu politických snah ke krokům směřujícím doslova k vykradení pojmu národní park a praktikám, které nelze považovat za čestné a vedoucí ke všeobecnému dobru. Jde o mezinárodní význam takto vymezené přírody, jde o lesy, které jsou pro ni příznačné, a v neposlední řadě jde o nás. Budeme mít i nadále možnost se do nich v klidu a s radostí navracet nerušeni soukromými výdobytky těch, kterým jsme je předtím dovolili?

S přáním všeho dobrého toto číslo Veroniky věnujeme národnímu parku Šumava k jeho 20. narozeninám, lesům České republiky k Mezinárodnímu roku lesů a nám všem. Snad budeme ochotni spolu otevřeně a tvořivě komunikovat.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu