Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Nejmilejším k narozeninám


Dana Zajoncová, č. 5/2011, str. 1

Připravit číslo o Šumavě nebylo jednoduché. Vlastně se to zdálo nemožné. V redakční radě časopisu Veronica se potkávají jak člen oficiální Rady NP Šumava, tak mluvčí blokády z roku 1999 i té letošní. Ani mezi námi tedy nepanuje jednota ohledně názoru, zda kácet či nezasahovat, jak vnímat kůrovce, jestli chránit krajinný ráz či přírodní procesy. Prostor jsme navíc dali dlouholetým odborným pracovníkům Správy NPŠ, mezinárodně uznávaným badatelům i znalci sociálních sítí. Před očima jsme měli naše přátele a známé, kteří ze strachu před „tisíciletou kalamitou“ ztratili přes léto důvěru ve svoji schopnost zastávat jasné stanovisko ve složitých společenských otázkách.

Hodnocení druhé strany přineslo zářijové číslo časopisu Lesnická práce. My jako nevládní organizace dlouhodobě hájící zájmy přírody a krajiny chceme upozornit především na manipulaci veřejného mínění, silové řešení a nekoncepční přístup současného vedení NPŠ. Z odpovědí na naši anketu je znát, že ne každý obyvatel považuje stávající podmínky ochrany přírody za neslučitelné s životem na Šumavě.

Důležitým důvodem pro toto číslo je skutečnost, že debata pokračuje. Velmi aktuální, a pro budoucí postavení všech českých národních parků rozhodující, je osud zákona o NPŠ. Ve skutečnosti se hraje o mnohem více než jen o Šumavu. Nový zákon může strhnout celou řadu politických snah ke krokům směřujícím doslova k vykradení pojmu národní park a praktikám, které nelze považovat za čestné a vedoucí ke všeobecnému dobru. Jde o mezinárodní význam takto vymezené přírody, jde o lesy, které jsou pro ni příznačné, a v neposlední řadě jde o nás. Budeme mít i nadále možnost se do nich v klidu a s radostí navracet nerušeni soukromými výdobytky těch, kterým jsme je předtím dovolili?

S přáním všeho dobrého toto číslo Veroniky věnujeme národnímu parku Šumava k jeho 20. narozeninám, lesům České republiky k Mezinárodnímu roku lesů a nám všem. Snad budeme ochotni spolu otevřeně a tvořivě komunikovat.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu