Čtení na tyto dny

Sasanka na úsvitu

Sasanka za úsvitu
zvedla do prvního patra
svou křehkou,
složitě rozvětvenou stavbu.

Kde vzala tolik vzácné,
bezmála do včerejška
nedostatkové zeleně
a ono oslnivé maurské krajkoví?

(Josef Suchý) 

 

Krajina, energie, klima


Yvonna Gaillyová, č. 3/2007, str. 1

Zamýšlíme se dnes nad tím, jak znovu vystačit s přírodními toky energie, tedy takovými, které díky „slunečnímu pohonu“ v krajině probíhají tak jako tak - nebo mohou probíhat i intenzivněji, když se přičiníme.

Průmyslová revoluce přinesla odklon od využívání pouhých přírodních toků a započala epochu stále intenzivnější oxidace uhlíkatých sedimentů, která dosud trvá. Atmosféru Země to změnilo do zcela nežádoucího stavu. Do takového, v němž ještě nikdy nebyla (to pokud jde o obsah halogenovaných uhlovodíků). Od okolního vesmíru nás tepelně izoluje mnohem více než kdykoliv ve čtvrtohorách. A přinejmenším do poloviny tohoto století bude izolovat stále důkladněji. Pak se to může začít vracet do únosných mezí, podaří-li se omezit používání fosilních paliv oproti dnešku tak na pětinu - a to ve světovém úhrnu. Pro bohaté země, které současnou anomálii ve složení ovzduší způsobily (my k nim patříme především), to znamená pokles na desetinu dnešní spotřeby, ne-li jejich úplné vyloučení coby paliva.

Hlavní cestou k tomu je výrazně snížit dnešní potřebu vytápění, pohonných hmot a elektřiny. Kupříkladu musíme opravit většinu dnešních budov na pasivní standard (nové budovy by se už nyní v žádné horší kvalitě stavět neměly). Takovým stačí biomasa, která v jejich blízkosti každoročně naroste, pokud je ve slunných mrazivých týdnech nevytopí jejich jižně orientovaná okna.

V posledním půlroce byly publikovány zásadní dokumenty shrnující dosavadní poznání o změnách klimatu, jejich důsledcích i opatřeních, jak změny složení ovzduší brzdit. Jde hlavně o čtvrtou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu, z níž jsou do češtiny přeložena jen krátká Shrnutí pro veřejné činitele. Z ekonomického pohledu se na problém zaměřila studie Sira Nicholase Sterna Ekonomické aspekty změny klimatu, vypracovaná na pokyn britského ministra financí Gordona Browna. České překlady najdete i na stránce www.veronica.cz/klima.

Vědomí globálních souvislostí je dobré pro uvažování o místních řešeních. Hlavně pro to, aby mohla být velkorysá, s výhledem na desítky let. Nebo vlastně už napořád.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu