Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Proč právě Veronica


Jan Lacina, č. 1/1986, str. 1

VERONICA je latinský název rostlinného rodu z čeledi krtičníkovitých - „obyčejného“ rozrazilu.

Právě modře kvetoucí rozrazil jsme měli na mysli, když jsme volili název bulletinu brněnských ochránců přírody. Psal o něm Vítězslav Nezval v básni „Na břehu řeky Svratky“. Doplňme úvodní verš tím podstatným: … „kvete rozrazil“. Svratku moravský básník, třebaže žijící v Praze, miloval. Koupával se v ní u jundrovského mostu při tehdejším okraji Brna - když trávíval dovolenou v žabovřeském domku svých rodičů. Na příbřežních loučkách bylo možno se natáhnout mezi stébla trav s dokvétajícím rozrazilem rezekvítkem. „I když voda Svratky je kalná a vody Středozemního moře duhové, má i ta kalná voda něco utěšujícího pro srdce člověka“ - uvědomoval si básník v létě roku 1934 po návratu z jihu Evropy.

Při výběru názvu zpravodaje jsme však zdaleka nemysleli jen na čítankového a přesto dodnes milovaného básníka, díky kterému se nám stal rozrazil (Veronica) jedním z „mateřských znamének“ krajiny domova. VERONICA je totiž pojem, který zní ekologicky. Etymologové se nám asi vysmějí, ale my si přesto význam tohoto slova vysvětlíme po svém. Stačí si ho rozdělit - totiž na VERO a NIKA. VERO je latinský výraz, vyjadřující české „opravdu, věru, vskutku, skutečně, jistě, zajisté“.

NIKA je stále frekventovanější ekologický výraz. Do ekologické literatury poprvé zavedl toto slovo J. Grinnel (1917). Převzal je vlastně od architektů [nika = výklenek). Dal mu však ekologickou náplň při označení pojmu nejmenší jednotky rozšíření druhu, ve které je druh udržován svými strukturálními a instinktivními možnostmi. Časem ovšem vznikla nutnost chápat niku nejen prostorově, bylo nutno ji odlišit od pojmu „stanoviště“. E. P. Odum (1971) pojímá ekologickou niku jako obšírnější pojem, který zahrnuje nejen fyzický prostor, organismem obsazený, ale i funkční úlohu organismu ve společenstvu i jeho postavení vůči ekologickým podmínkám, nezbytným pro jeho existenci.

NIKA jako jeden ze základních ekologických pojmů, shrnujících složité vztahy organismů a jejich prostředí, se stal symbolem ochranářského hnutí. Pod názvem NIKA vychází již 7. ročník bulletinu městského výboru ČSOP v Praze, jehož zaměření i náplně si vážíme.

Pro náplň našeho zpravodaje je jednoznačná rovnice: VERONICA = VERO + NIKA

Přeloženo do jazyka českého: věříme, že se nám skutečně podaří zachovat ekologickou niku pro všechny ohrožené organismy našeho okolí. Třeba i pro ten dosud běžný Nezvalův rozrazil rezekvítek u jundrovského mostu. Při současném trendu totálního využití každého kousku půdy není zde jeho další existence jasná! Ale rozrazil (Veronica) kvete radostně modře. A modrá je barvou naděje. Třeba se nám jednou podaří, aby se stala modravější i hladina řeky Svratky v Brně.

A tak - suma sumárum - slovo VERONICA nám zní opravdu v mnoha směrech symbolicky. Marně jsme hledali pro brněnský ochranářský zpravodaj název nejen vhodnější, ale i přirozenější.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu