Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Ohrožené horizonty


Dalibor Zachoval, č. 3/2005, str. 1

Každý z nás citlivě vnímá horizonty krajiny. Tvar krajiny důvěrně známé nám dodává pocit jistoty, vzhled krajiny poznávané pak silný vjemový zážitek. Současná kulturní krajina obsahuje stále více nápadných artefaktů. Podvědomě hledáme v nejvyšších bodech krajiny hrady, či zámky. často tam ovšem nalézáme billboardy či mobilní stožáry. Je-li horizont takto ničen, vzniká nám všem škoda, protože vzhled krajiny je naším společným bohatstvím, které úzce souvisí s kvalitou života a jejím dalším rozvojem. Jak píše ve svém příspěvku Václav Cílek. podobně jako je něco v nepořádku s plošným plánem české krajiny, tak i její vertikální členění postihlo jakési zmatení hodnot. Autor tento jev nazývá krádeží horizontu.

Vliv na vzhled krajiny mají zajisté větrné elektrárny. Někomu turbíny vadí, jinému se líbí. Edvard Sequens se ve svém textu podrobně věnuje větrné energetice jako celku. Hodnotí vliv větrných elektráren na krajinu i možný přínos pro ni, uvádí potenciál větrné energie, popisuje předsudky vůči větrným elektrárnám i nepotvrzené obavy obyvatel, kteří v blízkosti větrných elektráren žijí. Pisatel rovněž rozebírá možná rizika, která mohou větrné elektrárny představovat pro ptáky.

Lidské výtvory jsou nápadné v různé míře, záleží na počasí a místě, odkud je vidíme. V noci mnohé artefakty být patrné přestanou, jiné naopak vyvstanou. Jsou to pouze ty přírodní či lidské výtvory, které jsou spojeny se svícením. Jan Hollan ve svém příspěvku seznamuje čtenáře s různými typy světelného znečištění, se světelnými úkazy na noční obloze, jež jsou důsledkem špatného způsobu svícení i s možnostmi, jak špatnému osvětlování předcházet.

Výstavba vysílačů operátorů mobilních sítí znamená ve většině případů zásah do krajinného rázu. Nalezení řešení, které bude vůči krajině co nejšetrnější, je nanejvýš žádoucí především v chráněných krajinných oblastech. Zkušenosti s dosavadní výstavbou vysílačů na území CHKO, procesem schvalování, možnými alternativami stožárů i připravovanou novou koncepci pro další výstavbu věží přináší článek Jaromíra Kosejka.

Naše toulky přírodou dnes bohužel nenarušují „pouze“ různé megalomanské stožáry či věže, ale i zcela nepatrní a neviditelní nepřátelé - klíšťata. Alena Žákovská ve své stati přináší detailní informace o lymeské borrelióze, nejčastější z nemocí, která nás může postihnout po napadení infikovaným klíštětem.

Vážení přátelé Veroniky, věřím, že naše vycházky do krajiny budou spojeny jen s těmi příjemnými zážitky. Přeji nám všem krásný zbytek jara.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu