Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Zachraňme společně biologickou rozmanitost


Liza Drius, č. 5/2010, str. 2-3

Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 byl vyhlášen závazek zastavit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2010. Přestože byl učiněn pokrok na mezinárodní, národní a regionální úrovni, cíle pro rok 2010 nebylo podle posledních hodnocení dosaženo. Například z Červeného seznamu ohrožených druhů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) vyplývá, že 21 % všech známých savců, 30 % všech známých obojživelníků, 12 % všech známých ptáků, 35 % jehličnatých stromů a 27 % z hodnocených korálových útesů je ohroženo vyhynutím. Červený seznam eviduje celosvětově více než 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. Tempo snižování biologické diverzity se nepodařilo zmírnit ani v Evropě, ani na dalších kontinentech. Pokračující ztráta biodiverzity tak vede k rychlému úbytku přírodního bohatství na Zemi a dramatickému snižování ekosystémových služeb. Přitom druhová rozmanitost je základem fungování přírodních ekosystémů, díky kterým tu můžeme žít i my, lidé.

K ochraně biodiverzity se spojily i neziskové organizace, muzea, místní samosprávy a další organizace, které zaměřily své úsilí ke snížení ztráty biologické rozmanitosti v síti Countdown 2010. Iniciativa vznikla na konferenci udržitelného života a biodiverzity v Malahide za irského předsednictví EU v roce 2004. Konference přinesla klíčové politické zhodnocení a novou šanci soustředit evropské snažení na cíle ochrany biodiverzity v čase, který zbýval do roku 2010, což právě odráží její název (countdown znamená odpočítávání). Regionální kancelář IUCN pro Evropu, hostitelská organizace této iniciativy, sdružuje více než tisíc partnerů, kteří se zavázali k realizaci individuálních akcí pro záchranu biologické rozmanitosti. Během více než pěti let se Countdown 2010 stala jednou z největších mnohostranných sítí, v níž se mohou partneři podělit o své zkušenosti a nechat se inspirovat ostatními. Místní akce malých obcí se mohou stát modelem pro zachování biologické rozmanitosti.

Countdown 2010 je také kontrolním bodem pro politiky v Evropě i mimo ni. Zřejmě po zářijovém jednání Valného shromáždění OSN přijmou v říjnu vlády nové cíle pro biologickou rozmanitost. Nový strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosti, který by měl být přijat na 10. konferenci smluvních stran v Japonsku letos na podzim, pravděpodobně stanoví politický rámec pro ochranu biologické rozmanitosti v příštím desetiletí i později. Strategický plán by měl obsahovat vizi pro rok 2050 s cílem „žít v harmonii s přírodou“. Tento cíl by měl být spojen s vytvořením nových podpůrných mechanismů, včetně finančních pobídek, které ocení hodnoty přírodních zdrojů, a budou integrovány s cíli pro potírání chudoby.

Mezinárodní rok biodiverzity vyhlášený Organizací spojených národů je skvělou příležitostí ke zvýšení povědomí o zachování biodiverzity. Na webových stránkách Countdown 2010 (www.countdown2010.net) mohou partneři a další zainteresované strany najít informace o biologické rozmanitosti a jejích přínosech, ale také o nejnovějším vývoji v oblasti legislativy či konkrétních akcích po celé Evropě.


Liza Drius - asistentka Regionální kanceláře IUCN pro Evropu v Bruselu, liza.drius(zavináč)iucn.org, www.iucn.org

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu