Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

České moře či velehory? Kde vám poví tuto story?

Martina Pásková, č. 2/2020, s. 2-4

Stone balancing neboli vyvažování kamenů

Jan Macek, Rudolf Novák, č. 2/2020, s. 13-16, pro předplatitele

Nech půdu žít

Jana Dlouhá, č. 2/2020, s. 27-29

Jan Lacina, lesník s duší umělce a básníka (1944–2020)

Petr Maděra, č. 2/2020, s. 37-39

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Zachraňme společně biologickou rozmanitost


Liza Drius, č. 5/2010, str. 2-3

Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 byl vyhlášen závazek zastavit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2010. Přestože byl učiněn pokrok na mezinárodní, národní a regionální úrovni, cíle pro rok 2010 nebylo podle posledních hodnocení dosaženo. Například z Červeného seznamu ohrožených druhů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) vyplývá, že 21 % všech známých savců, 30 % všech známých obojživelníků, 12 % všech známých ptáků, 35 % jehličnatých stromů a 27 % z hodnocených korálových útesů je ohroženo vyhynutím. Červený seznam eviduje celosvětově více než 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. Tempo snižování biologické diverzity se nepodařilo zmírnit ani v Evropě, ani na dalších kontinentech. Pokračující ztráta biodiverzity tak vede k rychlému úbytku přírodního bohatství na Zemi a dramatickému snižování ekosystémových služeb. Přitom druhová rozmanitost je základem fungování přírodních ekosystémů, díky kterým tu můžeme žít i my, lidé.

K ochraně biodiverzity se spojily i neziskové organizace, muzea, místní samosprávy a další organizace, které zaměřily své úsilí ke snížení ztráty biologické rozmanitosti v síti Countdown 2010. Iniciativa vznikla na konferenci udržitelného života a biodiverzity v Malahide za irského předsednictví EU v roce 2004. Konference přinesla klíčové politické zhodnocení a novou šanci soustředit evropské snažení na cíle ochrany biodiverzity v čase, který zbýval do roku 2010, což právě odráží její název (countdown znamená odpočítávání). Regionální kancelář IUCN pro Evropu, hostitelská organizace této iniciativy, sdružuje více než tisíc partnerů, kteří se zavázali k realizaci individuálních akcí pro záchranu biologické rozmanitosti. Během více než pěti let se Countdown 2010 stala jednou z největších mnohostranných sítí, v níž se mohou partneři podělit o své zkušenosti a nechat se inspirovat ostatními. Místní akce malých obcí se mohou stát modelem pro zachování biologické rozmanitosti.

Countdown 2010 je také kontrolním bodem pro politiky v Evropě i mimo ni. Zřejmě po zářijovém jednání Valného shromáždění OSN přijmou v říjnu vlády nové cíle pro biologickou rozmanitost. Nový strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosti, který by měl být přijat na 10. konferenci smluvních stran v Japonsku letos na podzim, pravděpodobně stanoví politický rámec pro ochranu biologické rozmanitosti v příštím desetiletí i později. Strategický plán by měl obsahovat vizi pro rok 2050 s cílem „žít v harmonii s přírodou“. Tento cíl by měl být spojen s vytvořením nových podpůrných mechanismů, včetně finančních pobídek, které ocení hodnoty přírodních zdrojů, a budou integrovány s cíli pro potírání chudoby.

Mezinárodní rok biodiverzity vyhlášený Organizací spojených národů je skvělou příležitostí ke zvýšení povědomí o zachování biodiverzity. Na webových stránkách Countdown 2010 (www.countdown2010.net) mohou partneři a další zainteresované strany najít informace o biologické rozmanitosti a jejích přínosech, ale také o nejnovějším vývoji v oblasti legislativy či konkrétních akcích po celé Evropě.


Liza Drius - asistentka Regionální kanceláře IUCN pro Evropu v Bruselu, liza.drius(zavináč)iucn.org, www.iucn.org

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu