Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Krajina pre ľudí


Juraj Lukáč, č. 5/2010, str. 28

Kvasnica, J. M.: Krajina s vlky. Kniha I a II. Élysion, České Budějovice 2009. 247 a 229 s.

Vlk je mimoriadne magické zviera, ktoré fascinuje ľudí už tisícročia. Vlkov a ľudí niečo k sebe priťahuje tak silne, že vlk sa stal naším prvým súputnikom zo zvieracej ríše. Ak chcete predať kalendár, stačí doň dať fotografie statných a mohutných chlpatých vĺčkov. A knihy s vlkom na obálke sa predávajú podstatne lepšie ako knihy s iným námetom, pritom obsah môže byť úplne zhodný. Viem to dosť dobre, pretože dlhé roky vediem vydavateľstvo kníh o prírode.

Okrem toho je mojím dlhoročným koníčkom terénna zoológia vlka v stredoeurópskych podmienkach, ktorej sa venujem viac ako tridsať rokov, aj keď v poslednej dobe menej intenzívne ako kedysi. Preto som bol celkom potešený, keď sa mi dostali do ruky dve knihy Jaroslava Monte Kvasnicu Krajina s vlky s podtitulmi Rapsodie šedých stínůHonba za přízrakem Gévaudanu. Obe pomerne rozsiahle publikácie sú ilustrované známym ostravským zoológom Ludvíkom Kuncom a sprevádzajú je aj fotografie Filipa Chludila, predovšetkým psov, najbližšieho potomka divokých vlkov.

Dvojkniha začína úvahami, ktoré priviedli autora k stvoreniu týchto publikácií, a pokračuje všeobecným zoologickým úvodom k druhu Canis lupus. Popisy, využívajúce ako zdroj množstvo literatúry, sú mimoriadne bohaté, aj keď miestami nesúrodé a občas prezentujúce staré a kritizované dáta. Popisy spôsobov lovu vlkov, etológiu zavýjania a rozprávanie o rôznych pokusoch vrátiť vlka tam, kde ho ľudia vyhubili, sú popretkávané peknými opismi krajín a oblastí, ktoré autor navštívil, aby nasal atmosféru lokalít, o ktorých píše. Netradične, ale veľmi zaujímavo pôsobia opisy mexických a ázijských vlkov, konfliktných situácií pri stretnutí vlka s rosomákom, pumou, rysom a medveďom, nehovoriac o veľmi neštandardne zaradených rozprávaniach o vakovlkovi a krkavcoch, zvieratách, ktoré len zdanlivo nemajú s vlkom nič spoločné. Naopak, tradične sú zaradené poznámky o rituálnych priateľstvách vlka s človekom ako v prípade sv. Františka z Asisi a Romula a Réma. Kniha o vlkoch musí samozrejme obsahovať aj zbierku tradovaných bludov o tejto šelme a predovšetkým vzájomných konfliktov ľudí a vlkov. Prvý diel uzatvára tabuľka o počte vlkov v rôznych oblastiach Európy a komentovaná bibliografia, podľa mňa vždy najcennejšia časť podobných publikácií.

Kniha II sa na začiatku venuje príbehom spolunažívania vlkov a ľudí priamo v domácnostiach, pričom rozprávanie plynule prechádza do diskusie o prapôvode psa. Oceňujem unikátne a veľmi nové informácie, ktoré by udivili určite mnohého slovenského či českého špecialistu zoológa. Takáto publikácia nemôže vynechať hodnotenie vzťahu divokých vlkov a psov, predovšetkým v kontexte ochrany hospodárskych zvierat. Psovité šelmy a rôzni bratranci vlka, líška, kojot, hyeny, šakal, dingo, africký či indický vlk, vlk hrivnatý, pes pralesný, falklandský vlk, tvoria svorku priateľov vlka, ktorých príbehy zapĺňajú stránky knihy pred príchodom jadra tohto dielu. Tým je rozprávanie o prízraku z Gévaudanu. Slávny príbeh beštie - vraždiaceho vlka z osemnásteho storočia stredovekého Francúzska je sčasti prepisom historického príbehu a sčasti opisom autorových potuliek súčasným Francúzskom. Nasledujú opisy mytológií staroegyptských, ázijských, germánskych, indiánskych, eskimáckych a slovanských kultúr, rozprávanie o posledných zaujímavostiach z oblasti výskumu vlka - prvého priateľa človeka - a opäť tabuľka počtu vlkov a komentovaná bibliografia.

Ufff, popis tohto monumentálneho „vlkologického“ diela, ktoré by určite mal mať v svojej knižnici každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o vlkov, sa nedá vtesnať do daného priestoru. Takže len na záver. Knihy majú aj svoje slabiny. Mne osobne vadilo citovanie zastaraných a nepresných dát z potravnej ekológie vlka a prílišné zameranie na anglosaské zdroje.

Obidve knihy sú unikátne rozsahom, spracovaním a aj prevedením a v svojom obore nemajú minimálne v Európe konkurenciu. Sú vynikajúcim posolstvom pre všetkých, ktorí ešte nevedia, že krajinou pre ľudí je krajina s vlky.

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu