Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Stromy a kameny Emanuela Ranného


Jan Lacina, č. 1/1989, str. 14

Od nízkého návesního domku ve Štěpánovicích u Tišnova, ve kterém žije přední moravský grafik, zasloužilý umělec Emanuel RANNÝ (nar. 29. 12. 1913), vybíhá k úpatí kopců jabloňový a hrušňový sad. I humna ostatních stavení jsou plná starých ovocných štěpů. Atributem této krajiny na okraji Českomoravské vrchoviny je útulnost, podmíněná právě všudypřítomností ovocných sadů. Proto snad ani není možné, aby nebyl vůdčím námětem Ranného grafické tvorby právě ovocný strom, ve výtvarném vyjádření znak, ve kterém se prolínají všechny složky zdejší harmonické kulturní krajiny.

Ovocný štěp - výtvor přírody i člověka, krásný i užitečný zároveň. Z tvorby Emanuela Ranného chápeme, že právě ovocný strom je nejkrásnějším projevem krajiny. Spojuje půdu s oblohou, vody s větrem, ptáky s krtky. Vysokokmenný ovocný strom, i když kolikrát nachýlený, se v tvorbě Ranného stává jakýmsi nosným skeletem krajiny, nikoliv však mrtvým. Do kmenů a korun stromů dovede umělec ukládat své pocity a hluboké prožitky z celé krajiny.

Stejně jako stromy má Emanuel Ranný rád kameny. Kámen je druhým výrazným prvkem jeho krajiny. Nikoliv však kámen „prostý“, ale kámen opracovaný lidskou rukou, ovšem jen do té míry, aby zůstal harmonickou součástí své krajiny. Takové jsou kameny starých zdí a zídek, hranečníky i kameny starých náhrobků. Kameny polidštěné jsou sice statickým, ale rovněž pocitovým znakem Ranného grafiky.

Je požitkem posedět s umělcem a jeho paní pod starou hrušní fíkovkou v jejich štěpánovickém domově. Výtvarník dobře ví, kolik již krajina ztratila stromů - a proč. Alespoň ve svém sadu nahrazuje staré odumírající štěpy mladými. To proto, aby zůstal zachován životadárný koloběh krajiny, kterou má rád. Třeba i proto, aby pro milovanou krajinu platila navždy sentence Josefa Uhra: „Několika pohledy zamiloval jsem se do tohoto kousku země a ihned jsem se tam uvelebil. A tu opět pod širým nebem počal jsem se probírati ve svých nadějích o příštím životě …“

Tichou naději, vyvěrající z hluboké lásky ke krajině, pociťujeme i z většiny Ranného tvorby. Právě „Podolí Josefa Uhra“, cyklus grafických listů z rodiště zdejšího spisovatele a básníka (1880-1908), považují kunsthistorici za syntézu dosavadní tvorby Emanuela Ranného. Přejme proto umělci i sobě, aby se i jeho další tvorba rozvíjela v obdobném zadumání a hlubokém ponoru, vyjadřujíc nezbytnost harmonické souvztažnosti člověka s přírodou.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu