Čtení na tyto dny

Návštěva ze souhvězdí višně

Nad ránem s bouřkou přistály
i ty nezralé
Zářily
jako vltavíny
s křišťálovou peckou uvnitř

Scifisté samozřejmě spali
jako když je
do hvězd hodí
my jsme samozřejmě spali
jako když nás
do hvězd hodí
a hvězdy samozřejmě spaly
jako když je
do lidí hodí

Tak byla budoucnost
zase jen ve hvězdách
a lidech

(Jiřina Salaquardová) 

 

Silniční stromořadí


Dana Zajoncová, č. 2/2008, str. 1

Více než polovina podnětů, které od občanů přicházejí na Českou inspekci životního prostředí, se týká ničení zeleně, zejména stromů. Snad tedy, milé čtenářky a vážení čtenáři, pochopíte ústup z umírněné polohy zasněně pozorující pohupy větví v korunách stromů při pomalých procházkách polními cestami do závažnější pozice plné obav, co že se to s těmi našimi alejemi děje. Jak se dozvíte ve Veronice, kterou právě otevíráte, stromořadí lemující silnice již dlouhou dobu poněkud přehlížíme - ať už jako dopravci, silničáři, nebo i krajinní plánovači, dokonce i jako ochranáři či občané vůbec. Ze stejných odborných a občanských pozic se teď bouříme a nesouhlasíme.

Autoři druhého letošního čísla Veroniky navíc naznačují, že aleje nejsou tím nejpalčivějším tématem ochrany přírody. Úbytek lesní zeleně je celkově ještě větší, jiná poškození přírody jsou zcela nevratná. Stromy však tím, jak se v krajině řadí, dodávají řád krajině i nám, kteří se v ní pohybujeme. Jsou samozřejmou součástí našeho domova, a ten obvykle má tu uklidňující moc zpomalovat naše jinak urputné životní tempo. Zafungovaly jako pevné překážky naší rychlosti a spěchu a my jsme je hned začali vehementně odstraňovat. Teď s tím naštěstí musíme zase na několik měsíců ustat. Vegetační klid letos skončil poněkud předčasně, jak nás upozornilo MŽP tiskovou zprávou, kterou pro tuto sezonu už od začátku března nedoporučuje pokračovat v kácení.

Mizením alejí se ztrácí něco ze samozřejmostí, které nás dennodenně obklopují. Mnohé se změnilo - reorganizace silniční správy, jiné ještě neumíme - zahrnovat občany (tedy sebe) do plánovacích a rozhodovacích procesů. Jisté možnosti ke změnám k lepšímu však máme - nadační fondy určené k výsadbě, dobré příklady ze strany odvážných studentek i bohatou historickou tradici vysazování a péče o stromořadí podél cest v krajině.

Kácení alejí kolem silnic je na první pohled tématem alarmujícím a smutným, na druhý pohled nejednoduchým a nákladným problémem. Do třetice všeho dobrého i zlého je však tématem, s kterým lze něco dělat, o čemž mě osobně utvrdili přímo na České inspekci životního prostředí.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu