Čtení na tyto dny

Moravo, Moravo

Řeč teče jako Okluky
v Zápovědi se sešly zdvižené límce
Hluboček kácejí do poslední třísky
aby prodali poctivé dřevo
za plytký peníz

A na Rovninu
chodívají křičet jenom vylekaní bažanti
které nikdo nenaučil létat

Okolo šumí kukuřičné pole
To nám ještě scházelo

(Michal Stránský) 

 

Doporučujeme ke čtení

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Na jižní Moravě jsem se narodil a hrdě se hlásím k rodnému místu

Antonín Vojtek, č. 1/2020, s. 27-32, pro předplatitele

Hýčkaný vetřelec

Tomáš Růžička, č. 1/2020, s. 41

Máme mít starost o kyslík?

Jan Hollan, č. 4/2019, s. 6-7

Tragédie překotných výsadeb ovocných stromů v krajině

Martin Lípa, č. 4/2019, s. 21-23

Mezi špičkami ledovců

Ema Wayan Danielová, č. 3/2019, s. 29

Babylonské zmatení jazyků

David Veselý, č. 3/2019, s. 36

Co říká táborový deník o globálních ekologických změnách


Petr Maděra, č. 5/2009, str. 25

Táborový zdravotní deník slouží k zaznamenávání všech úrazů a nemocí, které se přihodily účastníkům letních dětských táborů v průběhu rekreace. Účastním se jednoho nejmenovaného tábora na Vysočině již více než 25 let (nejprve jako dítě, později jako instruktor, vedoucí a nakonec i hlavní vedoucí), a tak mám k dispozici zdravotní dokumentaci za slušně dlouhé období.

Tábor leží na louce v nadmořské výšce 675 metrů obklopen ze tří stran lesem, z jedné pastvinou a náleží do 5. lesního vegetačního stupně - jedlo-bukového. Lesy v okolí jsou však zcela přeměněny na smrkové kultury. Listnatých dřevin je tu pomálu - na podmáčených stanovištích olše, občas jeřáb či bříza, zcela výjimečně nalezneme jednotlivě buk, v keřovém patře rostou krušina či bez červený.

Na začátku 80. let, kdy jsme s tábory začínali, se zde klíšťata téměř nevyskytovala. Ano, ve zdravotním deníku jsou mimo jiné zaznamenávána všechna nalezená klíšťata na tělech táborníků. Typickým biotopem klíštěte, jak uvádí literatura, jsou teplé, vlhké biotopy listnatých a smíšených lesů. Dříve měla klíšťata hranici výškového rozšíření okolo 700 až 800 m n.m. Okolí tábora leželo tudíž na hranici ekologické valence klíšťat a nálezy přisátých klíšťat byly zpočátku zcela výjimečné. Klíšťata v posledních letech vystoupala až do 1 200 m n.m. a zcela zřejmě je to možné dát do souvislosti s globálními klimatickými změnami, podobně jako rozšiřování areálu na sever jiných druhů teplomilného hmyzu, za všechny lze jmenovat třeba kudlanku nábožnou. Klíště se tedy jeví jako ideální bioindikátor oteplování klimatu.

Vyhodnocení údajů o výskytu klíšťat ze zdravotního deníku nám nepřinese žádný velký objev. Popisuje známou skutečnost, ovšem na ojedinělém příkladu vývoje početnosti lokální populace během čtvrt století, což je v biologických výzkumech docela dlouhá řada. Zhruba na přelomu 80. a 90. let se početnost populace začala nepatrně zvyšovat, ale během deseti let se počet nálezů zvýšil z 5 na 20. Je to poměrně přesvědčivý důkaz o změnách podmínek v okolí tábora ve prospěch populace klíštěte. Navíc před revolucí trvaly tehdejší pionýrské tábory 21 dní a účastnilo se jich 70 dětí a příslušný počet vedoucích, kdežto po revoluci tábory trvaly jen 17 dní a dětí je maximálně 50.

Samozřejmě proti této hypotéze můžeme postavit spekulaci, že se klíšťata na louce namnožila díky pravidelnému pořádání táborů, ale to by musel rozhodnout výzkum. Chtěl jsem jen upozornit na zajímavý a ojedinělý zdroj informací, který může přispět kamínkem do mozaiky otázek, zda globální změny klimatu jsou, či nejsou fantazií skupiny zainteresovaných vědců a jaké lokální dopady mohou mít.

Petr Maděra
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu