Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Ombudsman k loňským událostem na Šumavě


Mojmír Vlašín, č. 2/2012, str. 20

Veřejný ochránce práv se zabýval společným podnětem Ekologického právního servisu a Hnutí Duha a dal prakticky ve všem za pravdu účastníkům blokády na Ptačím potoce v létě 2011. Ve stanovisku z 1. 3. 2012 uvádí:

„Správa NP a CHKO Šumava nedisponovala v době kácení kůrovcem napadených stromů souhlasem k zásahům … ani dalšími výjimkami ze zakázaných činností v národních parcích dle zákona o ochraně přírody a krajiny. …

Česká inspekce životního prostředí … nevyhodnotila, zda … kácení může způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody; … měla možnost Správě … stanovit podmínky nebo případně zakázat další kácení kůrovcem napadených stromů při zjištění absence potřebných výjimek. …

Ministerstvo životního prostředí pochybilo, když nerozhodlo o žádosti Správy … o vydání souhlasu k zásahům proti škůdcům; … rezignovalo na svoji dozorovou funkci v oblasti ochrany přírody; … nezajistilo včasné zpracování plánu péče pro národní park Šumava, ačkoli se jedná o koncepční dokument, který je pro hospodaření ve zvláště chráněném území nezbytný.“

Na závěr RNDr. Jitka Seitlová uvádí: „Současné nastavení fungování Správy NP jako orgánu státní správy a současně jako odborné organizace spravující národní park Šumava nenaplňuje základní principy výkonu správní činnosti, kterými jsou mimo jiné transparentnost a nestrannost ve smyslu principu rovnosti stran.“

Tolik tedy ombudsman. A co nenásilná blokáda? Zde už soud dříve rozhodl, že shromáždění občanů bylo legální a naopak zásah police nelegální. Přesto jsem dostal od několika seriózních lidí otázku, zda jsme blokádou neudělali víc škody než užitku. Za situace, kdy ředitel instituce na ochranu přírody svévolně porušuje zákony na ochranu přírody a ještě se tím chlubí, je blokáda víc než na místě.

Mojmír Vlašín
mluvčí blokády

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu