Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Ombudsman k loňským událostem na Šumavě


Mojmír Vlašín, č. 2/2012, str. 20

Veřejný ochránce práv se zabýval společným podnětem Ekologického právního servisu a Hnutí Duha a dal prakticky ve všem za pravdu účastníkům blokády na Ptačím potoce v létě 2011. Ve stanovisku z 1. 3. 2012 uvádí:

„Správa NP a CHKO Šumava nedisponovala v době kácení kůrovcem napadených stromů souhlasem k zásahům … ani dalšími výjimkami ze zakázaných činností v národních parcích dle zákona o ochraně přírody a krajiny. …

Česká inspekce životního prostředí … nevyhodnotila, zda … kácení může způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody; … měla možnost Správě … stanovit podmínky nebo případně zakázat další kácení kůrovcem napadených stromů při zjištění absence potřebných výjimek. …

Ministerstvo životního prostředí pochybilo, když nerozhodlo o žádosti Správy … o vydání souhlasu k zásahům proti škůdcům; … rezignovalo na svoji dozorovou funkci v oblasti ochrany přírody; … nezajistilo včasné zpracování plánu péče pro národní park Šumava, ačkoli se jedná o koncepční dokument, který je pro hospodaření ve zvláště chráněném území nezbytný.“

Na závěr RNDr. Jitka Seitlová uvádí: „Současné nastavení fungování Správy NP jako orgánu státní správy a současně jako odborné organizace spravující národní park Šumava nenaplňuje základní principy výkonu správní činnosti, kterými jsou mimo jiné transparentnost a nestrannost ve smyslu principu rovnosti stran.“

Tolik tedy ombudsman. A co nenásilná blokáda? Zde už soud dříve rozhodl, že shromáždění občanů bylo legální a naopak zásah police nelegální. Přesto jsem dostal od několika seriózních lidí otázku, zda jsme blokádou neudělali víc škody než užitku. Za situace, kdy ředitel instituce na ochranu přírody svévolně porušuje zákony na ochranu přírody a ještě se tím chlubí, je blokáda víc než na místě.

Mojmír Vlašín
mluvčí blokády

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu