Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Pražské Trojmezí


Renata Chmelová, č. 4/2010, str. 16

Lokalita zvaná Trojmezí je nezastavěné území o celkové rozloze přes 250 ha na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Část Trojmezí leží v přírodním parku Hostivař-Záběhlice. Je to poslední kousek přírody, sevřený ze všech stran paneláky. Pro obyvatele okolních sídlišť je to často jediná možnost kontaktu s přírodou.

A právě v této lokalitě Pražané před několika lety zaznamenali tlak na změnu územního plánu ze strany městských částí i magistrátu, která by umožnila masovou zástavbu tohoto území. Všechno se dalo do pohybu před více než rokem, kdy Rada MČ Praha 10, odhlasovala podnět na změnu územního plánu hl. m. Prahy v lokalitě Trojmezí, jehož přílohou byla studie Trojmezí kompletně zastavěného.

Úmysl zastavět většinu tohoto území zvedl obrovskou vlnu nesouhlasu místních obyvatel. Petici proti tomuto záměru během 11 dní podepsalo 16 tisíc občanů.

„Praha 10 se rozhodovala na základě podivné studie. Starosta Lipovský mi po 8 měsících urgencí na mou žádost o sdělení, kde se zastavovací studie vzala, odpověděl, že neví, kdo ji zpracoval ani kdo si ji objednal. To jen ukazuje, na jaké úrovni rozhodují o osudu tohoto obrovského území,“ komentoval situaci Jan Chvátal, autor petice Za zelené Trojmezí.

Na základě tohoto podnětu městské části bylo území zařazeno do II. vlny celoměstsky významných změn územního plánu, jejíž pořízení zastupitelé Magistrátu hl. města Prahy schválili přes odpor občanů 26. 3. 2009.

To, co občané kritizují, je hlavně postup, jaký byl zvolen. V současné době se připravuje nový územní plán, kde je Trojmezí zelené. Celoměstsky významná změna, kde je i teď Trojmezí zařazeno, je ještě změnou současného územního plánu a území je plánováno jako kompletně zastavěné. Takže běží paralelně dva procesy změny územního plánu Prahy. Co je cílem? Jak se v tom má občan vyznat?

Hlavní argumenty Koalice občanských sdružení Trojmezí proti zástavbě:

1. Pražané potřebují zeleň, ne další byty. Logické využití tohoto území je zeleň pro rekreaci a sport cca 200 tisíc obyvatel přilehlých sídlišť. Tato úvaha vychází i z rozhodnutí magistrátu, že se nebude stavět v přírodních parcích na území Prahy a že toto území spadá do tzv. zeleného pásu kolem Prahy. Trojmezí v tomto systému plní funkci klínu zeleně pronikajícího do centra města. Koalice si dala zpracovat biologický průzkum celé lokality, z něhož vyplývá, že v území žije až překvapivé množství chráněných druhů živočichů.

2. Dopravní napojení - největší slabina záměru. Na jednání komise Rady hl. města Prahy k optimalizaci Trojmezí byla prezentována developerská studie zástavby a s ní související dopravní průzkum. Koalice zadala zpracování oponentního posudku. Dopravní experti tvrdí: zástavba v této podobě není z dopravního hlediska možná! Koalice Trojmezí s výsledky tohoto posouzení seznámila členy komise Rady hl. města Prahy. Zatím bez odezvy.

 

„Nejsme aktivisté, kteří protestují proti každé zástavbě, ale chceme, aby magistrát přistupoval k tvorbě územního plánu zodpovědně a koncepčně, a ne jedním rozhodnutím prosazoval zeleň a dalším rozhodnutím zástavbu…,“ říká Renata Chmelová, tisková mluvčí Koalice občanských sdružení Trojmezí, která zastupuje občany žijící v okolí Trojmezí. Více o činnosti koalice i zmiňovaných průzkumech na www.trojmezi.info

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu