Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Čekejte povodně


Dana Zajoncová, č. 3/2010, str. 1

V létě prý můžeme čekat povodně, zaznělo na první redakční radě letos v únoru. Poslední úpravy čísla o přehradách a řekách se s nimi nakonec sešly s děsivou přesností. Co k nim přiléváme?

Za ta desetiletí, co tu žijeme společně s přehradami, odborníci nashromáždili poznatky, které boří zažité představy, jak pečovat o kvalitu vody a stav nádrží. Týká se to i diskutované revitalizace brněnské přehrady. Přinášíme také postoj oficiální i nevládní ochrany přírody k dosud neschválenému generelu přehrad a příběhy aktivních občanů, kteří se s ním vypořádávají ve svých krajinách.

V Německu se na základě cost-benefit analýzy přehrady dokonce ruší. I když uváděný případ paradoxně ilustruje, jak obtížné je přijímat něco nového, určitě jsou tam dál v řešení souvislostí povodní (nebo sucha) s klimatickými změnami. Srovnáním českých a německých příkladů uvidíte, jak rozdílně lze plánovat protipovodňovou ochranu a jak moc potřebujeme o těchto problémech spolu komunikovat. I u nás ovšem postupně vznikají alternativní návrhy - mimo jiné i na aktuálně rozlité Bečvě.

V tomto čísle toho ale k vodě v krajině najdete víc. Věnujeme se vsakování a čištění povrchových vod. Po malé odmlce je tu opět poezie, a to o úhořích. Autory příspěvků jsou mezi jinými i správci našich toků z Povodí Moravy. (V srpnovém čísle se ještě můžete těšit na revitalizaci řeky Moravy v Olomouci či nové zprávy z Nových Heřminov, které sledujeme dlouhodobě.) Přestože z tohoto čísla podobně jako z krajiny kolem cáká voda, je pestré a věřím, že se vám bude dobře číst.

Asi jste zaznamenali, že jsme zvětšili inzertní plochu, kterou chceme více nabízet firmám, jejichž činnost se týká přírody, které dbají na environmentálně příznivé podnikání nebo ze svých zisků financují projekty pro přírodu. Děkujeme všem, kteří nás podpořili sponzorským předplatným anebo darem. Za největší dary jmenovitě Bedřichu Moldanovi, Ivanu Ryndovi, Romanu Rozsypalovi a manželům Flouskovým. I nadále uvítáme Vaši pomoc přímými příspěvky nebo doporučením Veroniky novým předplatitelům, sponzorům či inzerentům.

Navzdory krizím a pohromám Vám milé čtenářky a milí čtenáři přeji, abyste prožili pěkné léto.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu