Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Čekejte povodně


Dana Zajoncová, č. 3/2010, str. 1

V létě prý můžeme čekat povodně, zaznělo na první redakční radě letos v únoru. Poslední úpravy čísla o přehradách a řekách se s nimi nakonec sešly s děsivou přesností. Co k nim přiléváme?

Za ta desetiletí, co tu žijeme společně s přehradami, odborníci nashromáždili poznatky, které boří zažité představy, jak pečovat o kvalitu vody a stav nádrží. Týká se to i diskutované revitalizace brněnské přehrady. Přinášíme také postoj oficiální i nevládní ochrany přírody k dosud neschválenému generelu přehrad a příběhy aktivních občanů, kteří se s ním vypořádávají ve svých krajinách.

V Německu se na základě cost-benefit analýzy přehrady dokonce ruší. I když uváděný případ paradoxně ilustruje, jak obtížné je přijímat něco nového, určitě jsou tam dál v řešení souvislostí povodní (nebo sucha) s klimatickými změnami. Srovnáním českých a německých příkladů uvidíte, jak rozdílně lze plánovat protipovodňovou ochranu a jak moc potřebujeme o těchto problémech spolu komunikovat. I u nás ovšem postupně vznikají alternativní návrhy - mimo jiné i na aktuálně rozlité Bečvě.

V tomto čísle toho ale k vodě v krajině najdete víc. Věnujeme se vsakování a čištění povrchových vod. Po malé odmlce je tu opět poezie, a to o úhořích. Autory příspěvků jsou mezi jinými i správci našich toků z Povodí Moravy. (V srpnovém čísle se ještě můžete těšit na revitalizaci řeky Moravy v Olomouci či nové zprávy z Nových Heřminov, které sledujeme dlouhodobě.) Přestože z tohoto čísla podobně jako z krajiny kolem cáká voda, je pestré a věřím, že se vám bude dobře číst.

Asi jste zaznamenali, že jsme zvětšili inzertní plochu, kterou chceme více nabízet firmám, jejichž činnost se týká přírody, které dbají na environmentálně příznivé podnikání nebo ze svých zisků financují projekty pro přírodu. Děkujeme všem, kteří nás podpořili sponzorským předplatným anebo darem. Za největší dary jmenovitě Bedřichu Moldanovi, Ivanu Ryndovi, Romanu Rozsypalovi a manželům Flouskovým. I nadále uvítáme Vaši pomoc přímými příspěvky nebo doporučením Veroniky novým předplatitelům, sponzorům či inzerentům.

Navzdory krizím a pohromám Vám milé čtenářky a milí čtenáři přeji, abyste prožili pěkné léto.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu