Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Čekejte povodně


Dana Zajoncová, č. 3/2010, str. 1

V létě prý můžeme čekat povodně, zaznělo na první redakční radě letos v únoru. Poslední úpravy čísla o přehradách a řekách se s nimi nakonec sešly s děsivou přesností. Co k nim přiléváme?

Za ta desetiletí, co tu žijeme společně s přehradami, odborníci nashromáždili poznatky, které boří zažité představy, jak pečovat o kvalitu vody a stav nádrží. Týká se to i diskutované revitalizace brněnské přehrady. Přinášíme také postoj oficiální i nevládní ochrany přírody k dosud neschválenému generelu přehrad a příběhy aktivních občanů, kteří se s ním vypořádávají ve svých krajinách.

V Německu se na základě cost-benefit analýzy přehrady dokonce ruší. I když uváděný případ paradoxně ilustruje, jak obtížné je přijímat něco nového, určitě jsou tam dál v řešení souvislostí povodní (nebo sucha) s klimatickými změnami. Srovnáním českých a německých příkladů uvidíte, jak rozdílně lze plánovat protipovodňovou ochranu a jak moc potřebujeme o těchto problémech spolu komunikovat. I u nás ovšem postupně vznikají alternativní návrhy - mimo jiné i na aktuálně rozlité Bečvě.

V tomto čísle toho ale k vodě v krajině najdete víc. Věnujeme se vsakování a čištění povrchových vod. Po malé odmlce je tu opět poezie, a to o úhořích. Autory příspěvků jsou mezi jinými i správci našich toků z Povodí Moravy. (V srpnovém čísle se ještě můžete těšit na revitalizaci řeky Moravy v Olomouci či nové zprávy z Nových Heřminov, které sledujeme dlouhodobě.) Přestože z tohoto čísla podobně jako z krajiny kolem cáká voda, je pestré a věřím, že se vám bude dobře číst.

Asi jste zaznamenali, že jsme zvětšili inzertní plochu, kterou chceme více nabízet firmám, jejichž činnost se týká přírody, které dbají na environmentálně příznivé podnikání nebo ze svých zisků financují projekty pro přírodu. Děkujeme všem, kteří nás podpořili sponzorským předplatným anebo darem. Za největší dary jmenovitě Bedřichu Moldanovi, Ivanu Ryndovi, Romanu Rozsypalovi a manželům Flouskovým. I nadále uvítáme Vaši pomoc přímými příspěvky nebo doporučením Veroniky novým předplatitelům, sponzorům či inzerentům.

Navzdory krizím a pohromám Vám milé čtenářky a milí čtenáři přeji, abyste prožili pěkné léto.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu