Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

KLIWA = klima + voda


Michaela Valentová, č. 3/2010, str. 15

Zkratka KLIWA označuje rozsáhlý německý projekt zaměřený na klimatické změny a jejich dopady na vodní hospodářství. KLIimaveränderung und Konsequenzen für die WAsserwirtschaft běží již více než deset let díky spolupráci ministerstev životního prostředí spolkových zemí Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Porýní-Falc a německé meteorologické služby (Deutscher Wetterdienst). Projekt se v prvé řadě zaměřil na monitoring dat a prognózy vývoje v jednotlivých okresech, kde je třeba kvůli rozmanitým geografickým, geologickým a klimatickým podmínkám očekávat odlišná rizika a také na ně rozdílně reagovat. Na základě analýz dlouhodobých časových řad byly zpracovány různé klimatické scénáře a definovány očekávané vodohospodářské dopady. Někde bude prioritou protipovodňová ochrana, jinde nedostatek vody v letním období.

Pro Českou republiku jsou inspirativní zejména aktivity, které se orientují na širokou veřejnost. Například bavorský zemský úřad pro životní prostředí v rozsáhlé kampani prezentuje rovnocenný význam tří složek - přirozené retence, technické ochrany i prevence - a zároveň vysvětluje dopady, jaké může mít nerovnoměrné rozdělení srážek pro sociální a ekonomickou oblast. Kromě včasné informovanosti zdůrazňuje potřebu přijmout skutečnost, že ani přírodě blízké hospodaření, ani sebelepší technické kroky nás nemohou ochránit před povodněmi, které prostě k vodním tokům patří. Odborníci jasně přiznávají, že i nejlepší ochrana před povodněmi může selhat a je třeba se připravit na tzv. zbytkové riziko a promítnout ho do územního plánování a hospodaření s vodou v krajině. Zemský úřad pro životní prostředí výstupy shrnul do jednoduché publikace zdůrazňující propojení ochrany životního prostředí a klimatu. Rozeslal ji starostům s výzvou, aby se s materiály seznámili a poznatky dále šířili. Udržitelné hospodaření s vodou v krajině totiž vyžaduje, aby se informace dostaly k co největšímu počtu obyvatel, kteří je pochopí a budou ve svém chování respektovat.

Nedílnou součástí projektu je pravidelné publikování výsledků výzkumu a různých adaptačních strategií, které jsou ve formě informačních sešitů volně ke stažení na www.kliwa.de.


Michaela Valentová (1957) - Ústav pro ekopolitiku, michaela.valentova(zavináč)ekopolitika.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu