Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Medailon - Vladimír Úlehla


č. 2/1989, str. 9

Vladimír Úlehla (prof., RNDr., PhDr.) se narodil 16. 7. 1888 ve Vídni. Gymnazijní léta prožil v Brně, v Kyjově a maturitu skládal v roce 1907 ve Strážnici. Zapsal se na Karlovu univerzitu a po roce odešel na radu prof. Němce do Štrasburku k prof. Jostovi, u něhož v roce 1911 obhajuje doktorát. V roce 1913 se stal stipendistou prof. Pfeifra v Lipsku (fyzikální chemie). Za války (1915) byl coby praporčík zatčen a odsouzen k smrti. Na základě svědectví prof. Josta osvobozen, v roce 1917 skládá rigorózní zkoušku a získává doktorát filozofie na Karlově univerzitě. Odchází znovu na frontu a po válce se vrací do ústavu profesora Němce, kde je v prosinci 1920 habilitován. V roce 1921 je jmenován mimořádným profesorem Masarykovy univerzity v Brně (spolu s Herčíkem, Calábkem, Morávkem, Rypáčkem a Martincem). V letech 1924 až 1928 studuje na pouštní stanici Carnegiova ústavu v Tucsonu v Arizoně, v následujících dvou letech organizuje expozici na výstavě soudobé kultury ČSR V Brně. Budování ústavu pro fyziologii rostlin zasvětil léta 1928-31, poté do roku 1933 natáčel na Horňácku film „Mizející svět“, od roku 1933 do okupace je mj. vědeckým zpravodajem Lidových novin. Zemřel 3. 7. 1947.

Je autorem stovek odborných i popularizačních článků, knih Zamyšleni nad životem, Záhada smrti, Za oponou života, Život vesmírný, Živá píseň, Napojme prameny, Rok s rostlinami, 50 moravských písní a Duše lidu, která nebyla dosud vydána.

 

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu