Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Medailon - Vladimír Úlehla


č. 2/1989, str. 9

Vladimír Úlehla (prof., RNDr., PhDr.) se narodil 16. 7. 1888 ve Vídni. Gymnazijní léta prožil v Brně, v Kyjově a maturitu skládal v roce 1907 ve Strážnici. Zapsal se na Karlovu univerzitu a po roce odešel na radu prof. Němce do Štrasburku k prof. Jostovi, u něhož v roce 1911 obhajuje doktorát. V roce 1913 se stal stipendistou prof. Pfeifra v Lipsku (fyzikální chemie). Za války (1915) byl coby praporčík zatčen a odsouzen k smrti. Na základě svědectví prof. Josta osvobozen, v roce 1917 skládá rigorózní zkoušku a získává doktorát filozofie na Karlově univerzitě. Odchází znovu na frontu a po válce se vrací do ústavu profesora Němce, kde je v prosinci 1920 habilitován. V roce 1921 je jmenován mimořádným profesorem Masarykovy univerzity v Brně (spolu s Herčíkem, Calábkem, Morávkem, Rypáčkem a Martincem). V letech 1924 až 1928 studuje na pouštní stanici Carnegiova ústavu v Tucsonu v Arizoně, v následujících dvou letech organizuje expozici na výstavě soudobé kultury ČSR V Brně. Budování ústavu pro fyziologii rostlin zasvětil léta 1928-31, poté do roku 1933 natáčel na Horňácku film „Mizející svět“, od roku 1933 do okupace je mj. vědeckým zpravodajem Lidových novin. Zemřel 3. 7. 1947.

Je autorem stovek odborných i popularizačních článků, knih Zamyšleni nad životem, Záhada smrti, Za oponou života, Život vesmírný, Živá píseň, Napojme prameny, Rok s rostlinami, 50 moravských písní a Duše lidu, která nebyla dosud vydána.

 

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu