Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Zelený dům v Brně


Miroslav Kundrata, č. 2/1989, str. 32

V dubnu 1989 byla zprovozněna část domu MěV ČSOP v Brně na Panské ulici č. 9. Zatím funguje sekretariát denně od 9 do 17 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin (telefon 22704).

Aby mohla budova sloužit všem potřebám členské základny, je nutno ji co nejrychleji rekonstruovat. Nejdále jsou práce v prvním patře, které bude sloužit běžnému provozu. Ve druhém poschodí bude po úpravách vyhrazena část prostoru nově ustavenému metodicko-výchovnému a propagačnímu centru Veronica (včetně redakce bulletinu) a rozlehlá půda bude využita jako společenská místnost a příležitostné spaní pro hosty ČSOP. Současně nás čeká náročná oprava fasády domu (včetně stěny obrácené do vnitrobloku), neboť budova patří do centra městské památkové rezervace.

Fungující ochranářský dům je důležitou podmínkou stmelení organizace - obracíme se proto na všechny členy i přátele s žádostí o pomoc - ať už řemeslnou nebo brigádnickou - na přípravách pro odborníky.

Na získání domu i jeho opravách má zatím největší zásluhy Jiří Ohnutek, předseda ZO ČSOP Rosnička. Hodně pomohly také jiné organizace. Práce nyní koordinuje zaměstnankyně MěV ČSOP Jaroslava Chalupová.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu