Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Zelený dům v Brně


Miroslav Kundrata, č. 2/1989, str. 32

V dubnu 1989 byla zprovozněna část domu MěV ČSOP v Brně na Panské ulici č. 9. Zatím funguje sekretariát denně od 9 do 17 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin (telefon 22704).

Aby mohla budova sloužit všem potřebám členské základny, je nutno ji co nejrychleji rekonstruovat. Nejdále jsou práce v prvním patře, které bude sloužit běžnému provozu. Ve druhém poschodí bude po úpravách vyhrazena část prostoru nově ustavenému metodicko-výchovnému a propagačnímu centru Veronica (včetně redakce bulletinu) a rozlehlá půda bude využita jako společenská místnost a příležitostné spaní pro hosty ČSOP. Současně nás čeká náročná oprava fasády domu (včetně stěny obrácené do vnitrobloku), neboť budova patří do centra městské památkové rezervace.

Fungující ochranářský dům je důležitou podmínkou stmelení organizace - obracíme se proto na všechny členy i přátele s žádostí o pomoc - ať už řemeslnou nebo brigádnickou - na přípravách pro odborníky.

Na získání domu i jeho opravách má zatím největší zásluhy Jiří Ohnutek, předseda ZO ČSOP Rosnička. Hodně pomohly také jiné organizace. Práce nyní koordinuje zaměstnankyně MěV ČSOP Jaroslava Chalupová.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu