Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Zelený dům v Brně


Miroslav Kundrata, č. 2/1989, str. 32

V dubnu 1989 byla zprovozněna část domu MěV ČSOP v Brně na Panské ulici č. 9. Zatím funguje sekretariát denně od 9 do 17 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin (telefon 22704).

Aby mohla budova sloužit všem potřebám členské základny, je nutno ji co nejrychleji rekonstruovat. Nejdále jsou práce v prvním patře, které bude sloužit běžnému provozu. Ve druhém poschodí bude po úpravách vyhrazena část prostoru nově ustavenému metodicko-výchovnému a propagačnímu centru Veronica (včetně redakce bulletinu) a rozlehlá půda bude využita jako společenská místnost a příležitostné spaní pro hosty ČSOP. Současně nás čeká náročná oprava fasády domu (včetně stěny obrácené do vnitrobloku), neboť budova patří do centra městské památkové rezervace.

Fungující ochranářský dům je důležitou podmínkou stmelení organizace - obracíme se proto na všechny členy i přátele s žádostí o pomoc - ať už řemeslnou nebo brigádnickou - na přípravách pro odborníky.

Na získání domu i jeho opravách má zatím největší zásluhy Jiří Ohnutek, předseda ZO ČSOP Rosnička. Hodně pomohly také jiné organizace. Práce nyní koordinuje zaměstnankyně MěV ČSOP Jaroslava Chalupová.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu