Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Zelený dům v Brně


Miroslav Kundrata, č. 2/1989, str. 32

V dubnu 1989 byla zprovozněna část domu MěV ČSOP v Brně na Panské ulici č. 9. Zatím funguje sekretariát denně od 9 do 17 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin (telefon 22704).

Aby mohla budova sloužit všem potřebám členské základny, je nutno ji co nejrychleji rekonstruovat. Nejdále jsou práce v prvním patře, které bude sloužit běžnému provozu. Ve druhém poschodí bude po úpravách vyhrazena část prostoru nově ustavenému metodicko-výchovnému a propagačnímu centru Veronica (včetně redakce bulletinu) a rozlehlá půda bude využita jako společenská místnost a příležitostné spaní pro hosty ČSOP. Současně nás čeká náročná oprava fasády domu (včetně stěny obrácené do vnitrobloku), neboť budova patří do centra městské památkové rezervace.

Fungující ochranářský dům je důležitou podmínkou stmelení organizace - obracíme se proto na všechny členy i přátele s žádostí o pomoc - ať už řemeslnou nebo brigádnickou - na přípravách pro odborníky.

Na získání domu i jeho opravách má zatím největší zásluhy Jiří Ohnutek, předseda ZO ČSOP Rosnička. Hodně pomohly také jiné organizace. Práce nyní koordinuje zaměstnankyně MěV ČSOP Jaroslava Chalupová.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu