Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Poznámka editora


Miroslav Kundrata, č. 4/1991, str.1

Realitu všeobecného poklesu zájmu o ekologické problémy dostatečně odráží zamyšlení Mikuláše Huby. V době uzávěrky čísla není ještě znám přesný úbytek členů ČSOP, ale bude se zřejmě týkat dobré poloviny lidí. Odešli ti vlažnější, ale hodně aktivních nadšenců dalo přednost jiným spolkům. Těch ovšem není tolik, aby kompenzovaly hromadný exodus z největší ochranářské organizace. Pro mnoho potenciálních zájemců nemá ČSOP dost zajímavý program, jiné odrazuje amatérismus a neschopnost se ve společnosti výrazněji prosadit. Část podnikavých organizací zůstala v ČSOP z ryze pragmatických důvodů; mohou výhodněji podnikat, protože pod hlavičkou společensky prospěšné organizace nemusejí odvádět daň ze zisku své hospodářské činnosti. Rádi bychom zveřejnili případy, kdy hospodářsky činné ZO ČSOP přispívají například na výchovnou a osvětovou činnost, které jsou hlavním posláním našeho spolku.

Dalším bolavým problémem je elementární solidarita a nespolupráce mezi ekologickými hnutími. Dokonce i v Brně, kde jsou vztahy mezi ochranářskými spolky relativně nejlepší, zaniká často smysl a racionální cíl akcí, zejména protestních, ve snaze po seberealizaci dílčích hnutí. Bohužel u nás platí nešťastný princip rozšířený v naší nemocné společnosti, a tím je sebeidentifikace na základě negativního odlišení. Nehledáme to, co nás spojuje, ale to, s čím zásadně nesouhlasíme. Často ignorujeme snažení a akce druhých a sami se divíme, že ty naše nikdo nenavštěvuje. Zdá se, jako by nikdo nemyslel na to, co bude po volbách! Kdo z nás je tak naivní a myslí si, že bychom znovu mohli získat tak osvícené ministry životního prostředí, jako máme dosud? Ne nadarmo nám je dále závidí přátelé ze západní Evropy i z USA. Nebo že budeme schopni platit nájmy za prostory ve středu měst? Nenajdeme-li si více času na vzájemnou komunikaci a nesjednotíme-li se, udělá to život sám. Poněkud tvrději, než nám bude milé.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu