Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Slova okolo jeskyní


Dušan Šlosar, č. 1/2012, str. 12

Když k nám až poměrně pozdě, někdy před sto lety, přišlo od jižních Slovanů pojmenování kras (původně Kras, vlastní jméno pohoří ve Slovinsku), byly už základní speleologické termíny a názvy v češtině ustálené. (Jihoslovanského původu je také slovo škrap.)

Jeden název z Moravského krasu je ale původní a přitom starší než všechny ostatní. Je to vlastní jméno říčky Punkva, které přes svou dnešní neprůhlednost bylo kdysi popisné, pojmenovávalo řeku, která „poniká“. Sloveso ponikati ve staré češtině bylo protikladem slovesa vznikati a znamenalo „ztrácet se“. Ponikva tedy byla „mizející řeka“. Nesrozumitelný název, hláskově pozměněný pod vlivem nářečí, přečkal do dneška.

Slovo propast původně značilo „propadání“ - obdobně jako past bylo „padání“ (podle toho víme, že pradávné pasti byly jámy na chytání zvěře).

Také jeskyně je v češtině slovo dávné. Nacházíme je už v nejstarších záznamech českého jazyka, v raných biblických textech. Kromě češtiny a slovenštiny je jen v polštině, jiné slovanské jazyky mají názvy jiné.

Obrozenci se v první polovině 19. století postarali o název krápník jako překlad řeckého termínu stalaktit na pozadí německého Tropfstein. Vysvětlovali jej jako „vápenný rampouch v jeskyních“. Ale většina ostatních vědeckých termínů (stalagmit, stalagnát, …) si u nás uchovala původní mezinárodní podobu.

Dušan Šlosar

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu