Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Slova okolo jeskyní


Dušan Šlosar, č. 1/2012, str. 12

Když k nám až poměrně pozdě, někdy před sto lety, přišlo od jižních Slovanů pojmenování kras (původně Kras, vlastní jméno pohoří ve Slovinsku), byly už základní speleologické termíny a názvy v češtině ustálené. (Jihoslovanského původu je také slovo škrap.)

Jeden název z Moravského krasu je ale původní a přitom starší než všechny ostatní. Je to vlastní jméno říčky Punkva, které přes svou dnešní neprůhlednost bylo kdysi popisné, pojmenovávalo řeku, která „poniká“. Sloveso ponikati ve staré češtině bylo protikladem slovesa vznikati a znamenalo „ztrácet se“. Ponikva tedy byla „mizející řeka“. Nesrozumitelný název, hláskově pozměněný pod vlivem nářečí, přečkal do dneška.

Slovo propast původně značilo „propadání“ - obdobně jako past bylo „padání“ (podle toho víme, že pradávné pasti byly jámy na chytání zvěře).

Také jeskyně je v češtině slovo dávné. Nacházíme je už v nejstarších záznamech českého jazyka, v raných biblických textech. Kromě češtiny a slovenštiny je jen v polštině, jiné slovanské jazyky mají názvy jiné.

Obrozenci se v první polovině 19. století postarali o název krápník jako překlad řeckého termínu stalaktit na pozadí německého Tropfstein. Vysvětlovali jej jako „vápenný rampouch v jeskyních“. Ale většina ostatních vědeckých termínů (stalagmit, stalagnát, …) si u nás uchovala původní mezinárodní podobu.

Dušan Šlosar

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu