Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Slova okolo jeskyní


Dušan Šlosar, č. 1/2012, str. 12

Když k nám až poměrně pozdě, někdy před sto lety, přišlo od jižních Slovanů pojmenování kras (původně Kras, vlastní jméno pohoří ve Slovinsku), byly už základní speleologické termíny a názvy v češtině ustálené. (Jihoslovanského původu je také slovo škrap.)

Jeden název z Moravského krasu je ale původní a přitom starší než všechny ostatní. Je to vlastní jméno říčky Punkva, které přes svou dnešní neprůhlednost bylo kdysi popisné, pojmenovávalo řeku, která „poniká“. Sloveso ponikati ve staré češtině bylo protikladem slovesa vznikati a znamenalo „ztrácet se“. Ponikva tedy byla „mizející řeka“. Nesrozumitelný název, hláskově pozměněný pod vlivem nářečí, přečkal do dneška.

Slovo propast původně značilo „propadání“ - obdobně jako past bylo „padání“ (podle toho víme, že pradávné pasti byly jámy na chytání zvěře).

Také jeskyně je v češtině slovo dávné. Nacházíme je už v nejstarších záznamech českého jazyka, v raných biblických textech. Kromě češtiny a slovenštiny je jen v polštině, jiné slovanské jazyky mají názvy jiné.

Obrozenci se v první polovině 19. století postarali o název krápník jako překlad řeckého termínu stalaktit na pozadí německého Tropfstein. Vysvětlovali jej jako „vápenný rampouch v jeskyních“. Ale většina ostatních vědeckých termínů (stalagmit, stalagnát, …) si u nás uchovala původní mezinárodní podobu.

Dušan Šlosar

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu