Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

16 doporučení pro živou zahradu


Petr Stýblo, č. 5/2010, str. 29

1. Používejte metody organického zahradnictví - vyvarujte se jakýchkoliv chemických přípravků, používejte organická hnojiva - kompost, hnůj, biologické způsoby ochrany rostlin. Pamatujte, že i plevel má na vaší zahradě své místo, proto ho neničte tam, kde nepřekáží.

2. Nesnažte se mít celou zahradu pečlivě upravenou. Ponechte na ní místa s vysokou trávou. Nakrátko sekaný trávník je téměř mrtvý a např. motýly na něj nenalákáte. Mají-li tráva a v ní rostoucí byliny možnost se vysemenit, promění vám trávník po čase v květnatou louku. Můžete to urychlit tím, že z blízkého okolí přinesete a vysejete semínka lučních květin. Při sekání zkuste občas zaměnit motorovou sekačku za tradiční kosu. Kromě toho, že si zdravě protáhnete tělo, zachráníte spousty druhů hmyzu před smrtí rozšmelcováním v rotoru sekačky.

3. Nechte někde na zahradě i hromady listí a větví jako úkryty pro obojživelníky, hmyz, pavouky a malé savce. Shrabávejte listí pod křoviny, na podzim nechte část spadaného ovoce na zemi, část jablek a jiných plodů ponechte na stromech.

4. Udělejte si na zahradě „divoký koutek“ - pěstujte zde plazivé či popínavé keře (například ostružiny a břečťan), nechte vyrůst i kopřivy, které vám přilákají mnoho druhů motýlů. Hromada nařezaného dříví a kamení či starý mrtvý strom neuvěřitelně podpoří život na vaší zahradě.

5. Pokuste se, pokud je to jen trochu možné, pěstovat pouze původní druhy stromů, keřů a květin. Vybírejte takové ovocné odrůdy, které nejenže vám přinesou bohatou a chutnou úrodu, ale zároveň poskytnou útočiště a potravu jiným živočichům.

6. Nepřenášejte rostliny pro svoji zahradu z přírody! Každý odběr organismů z přírody je dnes nelegální. Uvědomte si, že význam vaší zahrady tkví v tom, že vytváří nové prostředí pro ohrožené druhy rostlin a živočichů, nikoliv že jejich původní prostředí nahrazuje.

7. Kupujte semínka a sazeničky rostlin nejlépe rovnou od místních zahradníků tak, abyste měli jistotu, že jde o místní druhy. V obchodech nadnárodních společností původní rostliny většinou nenajdete.

8. Nerozšiřujte rostliny ze své zahrady do přírody! Nikdy nemůžete vědět, zda tam zrovna tato konkrétní rostlinka patří a jak by mohla ovlivnit své okolí, kdyby se v přírodě uchytila.

9. Snažte se nepoužívat rašelinu, protože těžba rašeliny v přírodě je velice destruktivní a zanechává hluboké rány. Namísto rašeliny používejte svůj vlastní kompost. V zahradnických obchodech lze zakoupit i různé přírodě příznivější náhražky rašeliny.

10. Neizolujte si zahradu od okolí budováním neprostupných plotů. Máte-li zděný plot, vytvořte v něm alespoň otvory, které umožní živočichům vstupovat či odcházet z vaší zahrady. Bez toho se k vám ježci či obojživelníci nedostanou. Ideálním řešením je samozřejmě plot živý, tvořený našimi původními dřevinami.

11. Nerušte hnízdící živočichy, nepřibližujte se k jejich hnízdům. Vězte, že vás neustále pozorují bystré oči predátorů (straky, sojky, kočky), kteří, pokud je na hnízdo upozorníte, ho okamžitě vyplení.

12. Poskytujte živočichům vodu po celý rok. V ideálním případě vybudujte zahradní jezírko, nemáte-li na něj místo, pak aspoň bezpečné umělé napajedlo. Umístěte ho na zem na volné prostranství a vodu v něm měňte každý den. U jezírek nezapomeňte, že nesmí mít kolmé břehy, aby se z nich vždy dostali živáčci, kteří omylem spadnou do vody, ale také třeba žáby a čolci poté, co se rozmnoží či metamorfují z pulců a larev.

13. Poskytněte živočichům potravu po celý rok. Především jde o přirozenou potravu, ale nebojte se instalovat i krmítko.

14. Poskytujte živočichům dostatek úkrytů a míst k rozmnožování - instalujte pro ně budky - ptačí, netopýří, hmyzí, ježčí, čmeláčí… Pro plazy a hmyz vybudujte suché zídky či hromady kamení a část kompostu ponechte po celý rok netknutou.

15. Zapisujte si vše, co a za jakých okolností jste na své zahradě viděli a slyšeli. Časem budete moci porovnávat svá pozorování s roky minulými a určitě dojdete k zajímavým závěrům. Nebojte se svá pozorování hlásit místní ochranářské (ČSOP, ČSO - Česká společnost ornitologická) či vědecké (muzeum) instituci.

16. A nakonec - najděte si čas odpočinout si na své zahradě a užijte si to!

Petr N. Stýblo
koordinátor projektu ČSOP Živá zahrada

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu