Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Smutný Durban a Dánsko bez uhlí


Jan Labohý, č. 1/2012, str. 32

Po mezinárodní klimatické konferenci, která proběhla na konci roku v jihoafrickém Durbanu, zavládlo v médiích nadšení. Zdálo se, jako by se svět konečně shodl na společném postupu proti změně klimatu. Ve skutečnosti se ale jen politici dohodli, že se mezi lety 2013-2017 nebude dít nic nového, a co se stane potom, o tom je ještě třeba jednat. Konference v Durbanu tedy sice zachránila proces mezinárodního vyjednávání, ale to samé jsme zažili již loni. Doufejme, že po sérii resuscitací v letech 2010-2011 se v roce 2012 podaří klimatická jednání nejen udržet při životě, ale zároveň i posunout dále. Snad s rostoucími koncentracemi CO2 a rostoucími teplotami vzroste i odvaha světových politiků.

Pěkný dárek do nového roku přišel od administrativy Baracka Obamy, která zastavila plánový projekt ropovodu Keystone XL, který měl přivádět ropu z břidličných písků ze západní Kanady do rafinerií v Texasu (viz Veronica č. 5/2011, s. 32). Svou roli v tomto rozhodnutí sehrál také kontinuální a nepolevující tlak ekologických a environmentálních organizací.

V průběhu tohoto roku proběhne zřejmě aktualizace české státní energetické koncepce. Pokud bychom se dívali po dobrých příkladech v Evropě, můžeme se podívat do Dánska. Jeho čerstvě schválený energetický plán počítá s tím, že země do roku 2050 zcela přejde na obnovitelné zdroje energie a sníží své emise skleníkových plynů až o 95 %. Jedním z průběžných cílů je i konec využívání uhlí do roku 2030. Za jak dlouho pochopí i naši politici, v jakých zdrojích je skutečně budoucnost?

Jan Labohý
koordinátor aktivit Ekologického institutu Veronica (EIV) na ochranu klimatu

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu