Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Jak začít s chovem včel


Zdeněk Klíma, č. 2/2009, str. 11

Začít s chovem včel není zas tak složité, jak by se mohlo zdát. Je možné začít opravdu s minimem teoretických i praktických znalostí, dokonce budete potřebovat jen základní materiální vybavení. Hlavní investicí je úl (úlový systém), nejlépe nový, splňující požadavky včelstva, především co se týče variability prostoru a pro vás důležité jednoduchosti obsluhy a práce se včelstvem. Takové požadavky splňuje v podstatě jakýkoliv tzv. nástavkový systém úlu, nejlépe typu Langstroth nebo Optimal.

Nejlepší pro čerpání prvních zkušeností je kontaktovat včelaře v okolí a první sezonu od jara do podzimu se účastnit prací s jeho včelstvy. Jistě vám za případnou pomoc se včelařením poskytne tzv. oddělek (mladé včelstvo) do vašeho nového úlu. Nejlépe bude, když vám včelař včelstvo připraví i na zimování, tj. aby na konci léta mělo dostatek zásob a bylo případně ošetřeno proti varroóze.

Ještě koncem léta nebo až na jaře můžete své včelstvo přemístit od včelaře na místo, které jste si pro chov včel vybrali. Přečkání zimního období je plně na včelstvu a na vlastní praxi si musíte počkat do jara. S jarním obdobím začíná vaše první samostatné včelaření. Teplé jarní dny jsou příležitostí pro pozorování a učení se o životě včel. V průběhu prvního roku bude nejjednodušší kopírovat práci vašeho blízkého včelaře. Kromě dýmáku a ochranného oděvu zatím nepotřebujete vlastnit žádné další včelařské vybavení. Hned v prvním roce můžete ochutnat některé z darů, které včely člověku poskytují. Pár plástů s medem vás jistě nechá vytočit včelař na svém medometu.

Zpočátku se neubráníte nutkání prohlížet a pozorovat včelstvo a dění v úle častěji, než by bylo nutné. To je přirozený začátek snad každého včelaře a pro vás je vlastní pozorování života včel velmi důležité. Nemusíte se úzkostlivě bát, že by váš neodborný zásah včelstvu nějak ublížil. Zdravá včelstva se vyznačují velkou houževnatostí a snahou o přežití, a tak většinou přežijí i velmi neodborné zásahy. Zkušenosti získané vlastním chovem jsou nenahraditelné a jinak se získat ani nedají. Učení se přímo od včel je nad všechna moudra popsaná v literatuře.

Časem poznáte, že včelstva se mohou chovat jinak, než jste si přečetli nebo vám řekl váš včelař. Postupně začnete životním projevům včelstva více rozumět na základě svých zkušeností. Později si možná pořídíte včelstev více a začnete poznávat, že mezi nimi mohou být velké rozdíly a že každé se chová jako samostatný organismus podle svého genetického založení. Poznáte, že včely nikdy nedělají zbytečné věci, na rozdíl od nás lidí.

Pokud se budete chtít o životě včel dozvědět více, stanou se z vás odborníci na určité oblasti botaniky, entomologie nebo dokonce meteorologie. Včelaření je činnost, která vyžaduje jistou dávku citu a pokory k zákonům přírody. Pokud po čase zjistíte, že bez bzučících tvorečků si už svůj život neumíte představit, vítejte mezi nás, fascinované včelaře, pro které se chov včel stal životní filozofií.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu