Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Opožděně k výročí (K osmdesátinám spisovatele Jaroslava Foglara)


Štěpán Vlašín, č. 2/1988, str. 10-11

Přijetí Jaroslava Foglara (nar. 6. 7. 1907) za člena Svazu českých Spisovatelů, nové, už dvanácté vydání Hochů od Bobří řeky (v nakladatelství Olympia) a rozsáhlý rozhovor Karla Sýse s Foglarem v Kmeni učinily tečku za jednou etapou „bojů o Foglara“, které čas od času vzplanou mezi stoupenci a odpůrci jeho knih a výchovných zásad v nich hlásaných. Předcházející etapu diskusí a  polemik najdeme ve Zlatém máji v letech 1963-64. A také v témž časopise o sedm let dříve.

Co je příčinou rozporného hodnocení a vášnivých polemik? Jeho knihy vyvolávají u mládeže nesporně živý ohlas, ba až jakýsi kult - a to budí nedůvěru, závist nebo zlobu u těch, komu se tak bezprostřední působení nedaří (nebo se o něj ani nepokoušejí). A tak dochází k ostrým a nepodloženým výpadům, nejdrsnějším v knize Václava Stejskala „Moderní česká literatura pro děti a mládež“ (1962), kde se dokonce mluví o „nebezpečné ideologii, která nemá daleko k atmosféře přímo fašistického podhoubí“, o „pseudoromantické veteši“, „prastarých schématech nízkého vkusu“ atd. Ze zcela jiného stanoviska vidí Foglara slovenský prozaik Anton Hykisch. Vzpomíná své příbuzné, čtenáře Foglara: „Přestože jako třináctiletá dívka začala lovit bobříky, nestala se ani chuligánkou, ani agentkou imperialismu.“

Foglar od mládí působil ve skautském a tábornickém hnutí. Zná dobře své klukovské hrdiny, rozumí jim, dovede je vtáhnout do hry a působit na jejich výchovu. Jako prozaik projevil však nedostatky, které nemá smysl zakrývat. Některé z nich vyplynuly z nedostatečné redakční péče o text (pro nakladatele prvních knih v 30. letech byl důležitý zisk, počet prodaných výtisků, a ne jazyková podoba díla nebo třeba zjevné vypravěčské lapsy a protichůdnosti). Oprávnění má také výtka jisté apolitičnosti Foglarových knih, i když mu nelze nepřiznat, že drží palec klukům z chudých poměrů a odsuzuje mazánky ze zazobaných rodin. Vyhnul se - ke škodě pravdy - vztahu k děvčatům, který v klukovské pubertě hraje nemalou roli - a tím zkreslil a ochudil své postavy. V jeho knihách najdeme stylistické prohřešky, ale ty lze redakční spoluprací snadno vyloučit. Nedokáže  zachytit vývoj postav, uvádí je jen do rozmanitých situací. Jeho díla zůstávají na pomezí beletrie a publicistiky, jejich motivy a situace se často opakují. Foglar věří příliš optimisticky ve výchovný účinek četby. Ale klady jeho díla - výchova ke kamarádství, k pravdomluvnosti, k samozřejmému přístupu k manuální práci, smyslu pro „poctivou hru“, zájmu o přírodu rozhodně převládají.

Foglar dokázal jednoduché schéma většiny svých knih (letní tábor a příprava na něj, probíhající v Praze po řadu měsíců) naplnit návody k zajímavým hrám, soutěžím, užitečným činnostem. Stal se průkopníkem výchovného seriálu comics (Rychlé šípy vycházely nejdříve na pokračování v časopisech Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, v letech 1968-71 v sešitech v Ostravě). Počet jeho knih se blíží dvěma desítkám - nejpopulárnější se zřejmě stali Hoši od Bobří řeky (nejdříve roku 1934 v příloze Českého slova, knižně 1937), dále Tajemná Řásnovka (1965), Poklad Černého delfína (1966), Kronika ztracené stopy (1968) aj. Některé prózy prošly i dramatizací a uvedením na jevišti (Tábor ve Sluneční zátoce, 1947, Tajemství Jezerní kotliny, 1969). Jaroslav Foglar našel ve výchově mládeže smysl života: od roku 1924 vede každoročně tábor zhruba s třiceti dětmi, každý týden se koná schůzka oddílu (v sobotu) a často v neděli výlet. Připomeňme k tomu jeho působení vychovatele v domovech mládeže (1954 až 1964), redigování časopisů pro mládež: Rychlé šípy vyšly koncem roku 1939 v nákladu 180 tisíc výtisků, časopis Mladý hlasatel měl za okupace náklad 210 tisíc exemplářů, než jej Němci zakázali, stejného nákladu dosáhl s mládežnickým časopisem Vpřed (1945 až 1947).

Mnoho se pátralo a uvažovalo o pražském dějišti Foglarových příběhů. Prozradil na sebe, že dětství prožil v Nuslích a na Vinohradech, že však zážitky svých pražských klukovských skupin kladl do Starého Města a na Kampu.

Jistě je nutno uvítat, že se vztah k Foglarovu dílu uklidnil a znormalizoval. Měli bychom využít kladných stránek jeho díla, dávat do rukou mládeži nejlepší z jeho prací  - a doplňovat je výchovou v rámci dnešní socialistické reality a našich perspektiv.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu