Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Steklík, krajina a Veronica


Václav Štěpánek, č. 2/1998, str. 50

Dílo Jana Steklíka bylo během jeho četných výstav v poslední době, jimiž mu kulturní ve­řejnost splácí dluh za téměř dvacet let vý­stavního mlčení, věhlasnými kunsthistoriky proklepáno z mnoha stran. Hovoří se při tom o nebesky čisté lince, o umění výtvarné zkratky, sami Křížovníci, jichž je mistr spo­luředitelem, pak o čistém humoru bez vtipu a mohli bychom pokračovat a pouze bychom opakovali pravdy, které byly na Steklíkových vernisážích stokrát vyřčeny a v recenzích již mnohokráte napsány. Málokdo z těch reno­movaných badatelů si však všiml pozoruhod­ného fenoménu Steklíkovy tvorby, totiž jeho umanutosti krajinou. A přece tvoří Steklíko­vy krajiny nezanedbatelnou součást jeho mnohotvárného díla. Krajiny zavírací, střihy na krajiny, krajiny - omalovánky, proslulé krajiny s ňadrem či krajiny - pérovky, které provázejí i náš časopis.

Ptáte se odkud tato Steklíkova vize, když je mistr znám po výtce spíše jako člověk měst­ský, jehož krajinnou doménou jsou malebná zákoutí restauračních zařízení? Mistr sám však žije vlastním, dvoudomým životem. Vždy, když na dlouhé týdny pojednou není k nalezení na známých brněnských místech, žije v skrytu, v domě pod olbřímí hrušní ob­rostlém psím vínem, v poklidném zákoutí svého Ústíčka (Ústí nad Orlicí - pozn. V. Š.), kde na sebe nechá působit pozoruhodně čle­nitou a historií dýchající krajinu blouznivců našich hor. Jí přizpůsobil dokonce i svoji za­hradu, zahradu řekli bychom ekologicky sta­bilní, biodiverzní, kde různě tvarované záho­ny plynule přecházejí do květnatých minilu­čin a nik, osídlených léčivými bylinami. Samozřejmě však nejen idylický dům a eko­logická zahrada je to, co Mistra na svém ro­dišti fascinuje. Je to také, a především, řekli bychom, restauračnost orlické krajiny.

A vskutku snad nikde u nás není v krajině dochováno tolik vzácných a památných vý­letních hospůdek, starých chat či dřevních venkovských náleven s lavicemi podél stěn a okny přivrácenými k nejhezčím výhledům do dálav. Měl jsem několikráte to štěstí, že jsem mistra doprovázel po jeho oblíbených místech - Andrlově chlumu, Klopotech, Koz­lově, Libchavách a při výhledech z útulných dřevěných interiérů do plenéru jsem pak rázem pochopil Steklíkovu techniku zavíracích rámečkových krajin - ten rámeček, vesměs ještě starý, poctivě prvorepublikový, totiž právě tvoří ono hledané sepětí restauračního dřevěného intravilánu s přírodním extravilá­nem. Také jeho ramínka, která často vystavu­je, jakoby symbolizovaly ten starý útulný a bohužel zanikající svět podorlicklých kra­jinných hospůdek.

Steklíkova láska ke krajině však také vyústila v dlouhodobou spolupráci s časopisem Vero­nica. Ať již otevřeme kterékoli z čísel Vero­niky, dýchne na nás z nich nejen čistá grafika zvěčnělého již Oldřicha Bárty, ale také ne­méně čistá kresba Steklíkova, přibližující ak­tuální témata ochrany přírody a krajiny tím nejněžnějším kreslířským způsobem. Když s námi začal Steklík spolupracovat, bylo mu něco pod padesát, a neměl tehdy, protože byl někdy na počátku sedmdesátých let odhalen jako „škodlivý surrealista“ mnoho příležitostí k publikování. A zůstal nám věrný až do té své šedesátky, kterou oslavil, přestože dnes musí nabídky k publikování odmítat, a bohdá že tomu tak bude i nadále. A proto, milý Je­ne, ad multo anno, i pěkně po slovansku, na mnogaja ljeta...

Václav Štěpánekcsop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu